Home Actueel Archief Hoge Raad: kinderalimentatie sinds 2013 onjuist berekend!

Hoge Raad: kinderalimentatie sinds 2013 onjuist berekend!

Archief
12-10-15
Op 9 oktober heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de vraag hoe de kinderalimentatie moet worden berekend. Eerder is bepaald dat het kindgebonden budget van de behoefte moet worden afgetrokken.
 
Nu heeft de Hoge Raad bepaald dat het kindgebonden budget moet worden opgeteld bij het inkomen van de ouder die het KGB ontvangt. Dit heeft grote gevolgen voor de berekening van de kinderalimentatie. Het is zelfs zo dat de kinderalimentatie die sinds 1 januari 2013 is vastgesteld niet meer aan de wettelijke maatstaven voldoet en dus opnieuw moet worden berekend.
 
De twee peilers van de kinderalimentatie zijn de behoefte van het kind (wat zijn de totale kosten van een kind) en de draagkracht van de ouders (hoeveel kunnen ouders betalen). Hoe hoog de behoefte en de draagkracht is, is voor ieder gezin anders. De behoefte wordt bepaald aan de hand van het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling. De draagkracht wordt berekend op basis van het inkomen en de kosten na de scheiding. Het KGB werd tot 9 oktober van dit jaar van de behoefte afgetrokken. 
 
Per 1 januari 2015 werd het fiscale voordeel voor de alimentatiebetaler afgeschaft en het kindgebonden budget voor de alimentatie ontvanger verhoogd. Volgens de Expertgroep Alimentatienormen moest het kindgebonden budget van de behoefte van het kind worden afgetrokken. Door de verhoging van het kindgebonden budget per 1 januari kon dat leiden tot een situatie dat de kosten van het kind grotendeels door de toelage van de overheid werd gefinancierd en de alimentatiebetaler (meestal de vader) geen bijdrage hoefde te voldoen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat dit nooit de bedoeling van de wetgever is geweest. De bijdrage is immers een inkomensondersteunende maatregel, met name voor de huishoudens met lagere inkomens. Deze maatregel is niet ingesteld om de kosten per individueel kind te ondersteunen. Voortaan mag het kindgebonden budget dus niet meer worden afgetrokken van de behoefte maar wordt het opgeteld bij de inkomen (van meestal de moeder). Haar draagkracht zal dan iets toenemen. Hierdoor zal er meer alimentatie moeten worden betaald. Hoeveel geld extra moet worden betaald is per gezin verschillend. In deze betreffende zaak ging het om een verhoging van
€ 24,- naar € 134,- per maand. De vindplaats van de uitspraak is: ECLI:NL:HR:2015:3011.
 
Bent u benieuwd wat de gevolgen zijn van de uitspraak van de Hoge Raad voor uw maand bedrag? Neem dan gerust contact op om een nieuwe berekening te laten maken.
 

Deel dit artikel