Home Actueel Archief Hoe noem je een sportschoen?

Hoe noem je een sportschoen?

Archief
01-05-17

Je hebt een sportschoenenlijn ontwikkeld en bedenkt daar een  flitsende naam voor. Maar het merkenbureau weigert deze naam te registreren, omdat hij beschrijvend zou zijn voor de desbetreffende waar. En dat vormt een beletsel.

Wanneer een aanvraag tot registratie wordt ingediend bij het merkenregister, maakt het registratiebureau een beoordeling op een aantal gronden, die we ook wel ‘absolute gronden’ noemen.

  1. Het merk moet de waren en diensten van de aanvrager kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen.
  2. Het merk moet in overeenstemming met de openbare orde en goede zeden zijn.
  3. De merknaam mag niet misleidend zijn.
  4. De merknaam mag niet beschrijvend zijn.

Die laatste grond behoeft toelichting.

Het is in het algemeen belang dat tekens die de kenmerken van waren of diensten beschrijven waarvoor een merk wordt aangevraagd, door eenieder vrij kunnen worden gebruikt. Hiermee wordt voorkomen dat beschrijvende tekens op grond van hun inschrijving als merk door een onderneming kunnen worden gemonopoliseerd. Het is bijvoorbeeld niet wenselijk dat het gebruik van het teken ‘Apple’  als gevolg van een merkregistratie is voorbehouden aan één appelteler. Het moet concurrenten  vrijstaan om dit teken in de  aanduiding van hun eigen appels  te gebruiken. 

Het is niet noodzakelijk dat het teken daadwerkelijk wordt gebruikt voor de beschrijving van de kenmerken of eigenschappen van de betrokken producten. Voldoende is dat het teken in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van deze producten aanduidt.  Ook is het niet relevant of er synoniemen bestaan of dat er beschrijvende aanduidingen zijn die populairder zijn.

Een merk dat bestaat uit een samenstelling van beschrijvende tekens is zelf ook beschrijvend, tenzij er een merkbaar verschil bestaat tussen de samenstelling en de loutere som van de bestanddelen waaruit deze samenstelling bestaat. Anders gezegd: de samenstelling van de beschrijvende tekens moet als zodanig een andere indruk wekken, waarbij het beschrijvende karakter van de bestanddelen wordt overschreven. Sportschoenenfabrikant Puma verloor vorige maand nog een zaak om merkregistratie op deze grond. Het Gerecht bepaalde dat het merk FOREVER FASTER niet mocht worden geregistreerd. De woordelementen FOREVER FASTER zouden los van elkaar ‘een permanente toename in snelheid’ betekenen en dat zou een positief aspect bij sportschoenen kunnen zijn. Zodoende is deze zinsnede beschrijvend voor de waren waarvoor het merk ter inschrijving werd aangeboden. Het betoog van Puma dat de combinatie FOREVER FASTER een levensstijl vertegenwoordigt, vond geen gehoor. Dat een van de betekenissen een levensstijl zou kunnen zijn, neemt niet weg dat de andere betekenissen beschrijvend zijn, aldus het Gerecht.

Meer weten over merkregistratie?

 

Deel dit artikel