Home Actueel Archief Het overnemen van een uitzendkracht

Het overnemen van een uitzendkracht

Archief
24-04-14

Nu het economisch tij gekeerd lijkt te zijn en menig sector weer opkrabbelt, ontstaat een behoefte aan nieuw personeel. Het is echter nog de vraag of dit herstel aanhoudt, zodat het risicovol kan zijn om zelf werknemers aan te nemen. Een leverancier van flexibele arbeid kan hier uitkomst bieden: uitzendondernemingen zijn in staat om langer én flexibeler personeel aan te bieden op tijdelijke basis, zodat uw onderneming mee kan bewegen met de aantrekkende markt. Na enige tijd kunt u besluiten om de uitzendkracht rechtstreeks in dienst te nemen.

 

Het lijkt ver van uw bed, maar het type arbeidsovereenkomst dat de uitzendondernemer aangaat met de door u in te huren arbeidskracht, is voor die beslissing relevant. Als een uitzendkracht werkzaam is op basis van een overeenkomst waarin het zogenaamde ‘uitzendbeding’ is opgenomen, dan zal na iedere keer dat hij ziek is geweest, een nieuwe overeenkomst zijn ontstaan. Als u de voormalig uitzendkracht zelf in dienst neemt en inzet op een gelijksoortige werkplek, dan is in veel gevallen direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan. Wees hier alert op, want een werknemer kan ook met terugwerkende kracht aanspraak maken op (de gevolgen van) een dergelijke overeenkomst. Een alternatieve contractsvorm die tegenwoordig vaak wordt gehanteerd, is de overeenkomst met een zeer beperkte duur. De uitzendkracht is dan werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst van – bijvoorbeeld – één week, die steeds stilzwijgend wordt verlengd. Als u de uitzendkracht overneemt is ook het aantal contracten relevant en zal het voor u niet mogelijk zijn om nog contracten voor bepaalde tijd aan te gaan.

 

Zoals u wellicht zult weten, is het voor de uitzendonderneming niet toegestaan om middels een relatiebeding te voorkomen om bij u als (voormalig) inlener in dienst te treden. Het is echter wel gebruikelijk dat hiervoor een vergoeding aan de uitzendonderneming wordt voldaan, afhankelijk van de periode dat u de uitzendkracht heeft ingeleend. Zo’n indirecte beperking is wettelijk toegestaan en uitdrukkelijk uitgezonderd van het belemmeringsverbod. Doorgaans zal gelden: hoe langer de terbeschikkingstelling al duurde, des te goedkoper zal de overname zijn. Overleg vooraf met uw uitzendbureau en sla de overeenkomst (en algemene voorwaarden) na op de aanwezigheid van een bepaling met betrekking tot de overname.

 

De Praktijkgroep Uitzendbranche van Köster Advocaten adviseert en procedeert met betrekking tot alle typen flexibele arbeidsrelaties: payrolling, contracting, detachering en payroll. Zie voor meer informatie www.uitzendadvocaten.nl

Deel dit artikel