Home Actueel Archief Het ouderschapsplan

Het ouderschapsplan

Archief
07-08-17

Als gehuwde ouders uit elkaar gaan, zijn ze verplicht  om een ouderschapsplan op te stellen. Dat geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.  

Het ouderschapsplan is een regeling of overeenkomst waarin ouders die uit elkaar gaan afspraken maken over de zorg- en opvoedingstaken van hun minderjarige kinderen. Door het maken van een ouderschapsplan tijdens het proces van de scheiding denken ouders al vroeg na over de invulling van de taken van zorg en opvoeding van de kinderen in de periode na de scheiding. Het is belangrijk dat een ouderschapsplan goed bij de kinderen past en dat beide ouders zich kunnen vinden in de gemaakte afspraken. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

Het staat de ouders vrij om naast bovenstaande afspraken nog andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Denk daarbij aan regels waar kinderen zich bij beide ouders aan moeten houden, de opvoedingsstijl die beide ouders zullen hanteren, de verdeling van de vakanties, hoe contact wordt onderhouden met families van beide kanten, wie de medische zorg regelt, hoe de overdracht van de kinderen plaatsvindt enzovoort.

 

De wereld verandert voortdurend, ook de wereld van gescheiden ouders en hun kinderen. Als de kinderen ouder worden, veranderen de behoeftes van het kind, maar kunnen ook de opvattingen van de ouders omtrent bepaalde situaties veranderen. Tussentijds kan een ouderschapsplan daarom aangepast worden met overleg tussen de beide ouders.

 

Hoewel het verplicht is de kinderen zelf te betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan, lijven het de ouders die de beslissingen nemen. Het kind mag zijn wensen en belangen zo goed mogelijk over het voetlicht brengen en ouders kunnen hiermee rekening houden, maar van belang is l dat de situatie waarin een kind moet kiezen tussen de ouders, vermeden moet worden.

 

Voor kinderen die ouder zijn dan 18 jaar, hoeft geen ouderschapsplan te worden opgesteld. Wel moeten de ex-partners afspraken maken hoe de kosten van de studie en het onderhouden van het kind worden verdeeld.

 

Meer weten over het ouderschapsplan? Neem contact met ons op!

Deel dit artikel