Home Actueel Archief Het faillissement tijdelijk ‘on hold’

Het faillissement tijdelijk ‘on hold’

Archief
23-11-17

Wat kunt u doen wanneer u failliet bent verklaard maar u vindt dat dit ten onrechte is gebeurd? Of wanneer u het faillissement van een schuldenaar onterecht vindt?

Hieronder leest u meer over de mogelijkheden van verzet en hoger beroep. Maar let op: de termijnen zijn kort, dus snel handelen is een must.

De procedure tot faillietverklaring kenmerkt zich door snelle en efficiënte procesvoering. Partijen kunnen de procedure niet nodeloos vertragen of ingewikkeld maken, want dan grijpt de rechter in. De termijnen zijn kort, want de curator is benoemd en wil zo snel mogelijk overgaan tot afwikkeling van het faillissement. Toch kan de afwikkeling tijdelijk “on hold” worden gezet doordat verzet of hoger beroep is ingesteld tegen de faillietverklaring. Wie kan deze rechtsmiddelen inzetten, wat zijn de termijnen en waar moet u rekening mee houden?

Verzet

De mogelijkheid tot verzet vindt zijn bestaan in het beginsel van hoor en wederhoor. De gedachte is dat de failliet, de schuldeiser en de belanghebbende de mogelijkheid moeten hebben gehad om hun belangen te verdedigen. Zo kan worden gecontroleerd of de aangeleverde informatie juist is en of de faillietverklaring kan worden uitgesproken. Wanneer dit niet gebeurt, omdat de failliet niet ter zitting aanwezig is geweest en geen schriftelijk verweer heeft ingediend, kan alsnog de mogelijkheid geboden om dit te doen. Dit wordt verzet genoemd.

Verzet kan worden ingesteld door de schuldenaar die niet is gehoord, maar ook door een schuldeiser en een belanghebbende. Een belanghebbende kan bijvoorbeeld een werknemer, een huurder of een aandeelhouder zijn van de failliet. Daarnaast kan ook de curator in verzet gaan.

De termijn voor het instellen van verzet is kort. De schuldenaar heeft een termijn van 14 dagen na de dag van de uitspraak om verzet in te stellen. Voor de schuldeiser en de belanghebbende geldt een nog kortere termijn van 8 dagen. In beginsel worden de termijnen strikt gehandhaafd. Kortom: stel je na de termijn alsnog verzet in dan heeft dit tot gevolg dat het verzet niet behandeld wordt.

Hoger Beroep

Naast de mogelijkheid van verzet hebben de schuldenaar, de schuldeiser en de belanghebbende de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen de faillietverklaring. De procedure wordt dan niet behandeld door de rechter die het faillissement heeft uitgesproken, zoals bij verzet het geval is, maar door het gerechtshof.

Hoger beroep kan worden ingesteld door de schuldenaar die wel is gehoord (en dus geen mogelijkheid heeft om verzet in te stellen), maar van mening is dat de faillietverklaring ten onrechte is uitgesproken. Bijvoorbeeld omdat de steunvordering niet aanwezig was, of niet voldoende aannemelijk is gemaakt. Daarnaast kan hoger beroep worden ingesteld door de persoon (of rechtspersoon) die bij de vorige instantie ook partij is geweest en een belang heeft bij het hoger beroep. De kring die hoger beroep kan instellen is dus kleiner dan de kring die de mogelijkheid heeft om verzet in te stellen. Men moet in ieder geval bij de rechtbank in eerste aanleg betrokken zijn geweest.

Ook voor deze procedure geldt dat de termijnen kort zijn vanwege de spoed die bij een faillissementsprocedure geboden is. Binnen 8 dagen na de dag van de uitspraak moet het hoger beroep zijn ingesteld. Ook nu geldt dat de termijnen in beginsel strikt worden gehandhaafd. Een termijnoverschrijding leidt tot niet-ontvankelijkheid.

Wilt u verzet of hoger beroep instellen tegen uw eigen faillietverklaring of die van uw schuldenaar? Dan is het noodzaak om zo snel mogelijk te handelen. Neem contact met ons op, dan bespreken wij graag de mogelijkheden met u. 

 

Deel dit artikel