Home Actueel Archief Het faillissement of de turboliquidatie, een wankel evenwicht

Het faillissement of de turboliquidatie, een wankel evenwicht

Archief
25-04-14

Al eerder berichtten wij op deze plek over de turboliquidatie (waaronder dient te worden verstaan: een versnelde liquidatie conform artikel 2:19 lid 4 BW) en gaven wij aan onder welke omstandigheid er sprake kan zijn van misbruik van faillissementsaanvraag. Onlangs heeft de rechtbank Rotterdam deze twee wegen beschreven en daarbij aangegeven welke weg volgens haar bewandeld moet worden wanneer men een BV met een negatief vermogen wenst te beëindigen (faillissement of (turbo)liquidatie?). Kiest men namelijk niet de juiste weg, dan kan dat financiële gevolgen hebben voor de bestuurder(s).

 

Wat was het geval?

 

In de uitspraak ging het om het geval dat de onderneming meer schulden dan baten leek te hebben. De bestuurder die van de onderneming af wilde, vroeg daarop het faillissement van de onderneming aan, welke vervolgens door de rechtbank werd uitgesproken.

 

De aangestelde curator kwam er na kort onderzoek achter dat er geen baten in de onderneming aanwezig waren en dat deze ook niet op korte termijn te verwachten waren. Kortom, de curator werd aan het werk gezet, terwijl de schulden van de onderneming alleen maar groter werden. De curator stelde vervolgens verzet in tegen de faillietverklaring en betoogde dat niet het eigen faillissement aangevraagd had moeten worden, maar dat de bestuurder had moeten kiezen voor de weg van de turboliquidatie nu de onderneming geen baten had.

 

Baten op korte termijn?

 

De bestuurder verweerde zich in de procedure nog met de stelling dat er op korte termijn wel baten te verwachten vielen, maar slaagde er vervolgens niet in die stelling te onderbouwen. De rechtbank oordeelde vervolgens dat nu de onderneming geen baten had, de aanvraag van het eigen faillissement misbruik van recht opleverde. Als gevolg van dit oordeel besloot de rechtbank het vonnis van faillietverklaring te vernietigen en de bestuurder (in privé) te veroordelen in de faillissementskosten, zijnde € 3.000,-.

 

Kortom, bij de aanvraag van het eigen faillissement moet men zich altijd afvragen of er enig reëel zicht is op de voldoening van de faillissementskosten uit de (toekomstige) baten in het faillissement. Zijn die baten er niet, dan dient de wettelijke weg van de turboliquidatie te worden gevolgd. Zijn die baten er wel, althans zijn die op korte termijn te verwachten, dan kan de weg van de eigen faillissementsaanvraag worden gevolgd.

 

Mocht u overwegen uw eigen faillissement aan te vragen, neemt u dan contact op met één van onze insolventie-advocaten.

Deel dit artikel