Home Actueel Archief Het belemmeringsverbod van artikel 9a Waadi

Het belemmeringsverbod van artikel 9a Waadi

Archief
10-04-17

Het belemmeringsverbod van artikel 9a Waadi (de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) is al een aantal jaren geleden (her)ingevoerd.

Niet zelden zien we in de praktijk uitzendovereenkomsten waarin nog steeds een bepaling is opgenomen die de werknemer belemmert een rechtstreeks dienstverband aan te gaan met een (voormalige) opdrachtgever. Dit is niet toegestaan op grond van het genoemde belemmeringsverbod. Maar wat is wel toegestaan?

Redelijke vergoeding van de opdrachtgever

Wat wel mogelijk is (maar wat vaak wordt vergeten door werkgevers), is het opnemen van een beding in de algemene voorwaarden of overeenkomst van opdracht, waarin is bepaald dat de opdrachtgever aan de uitzendonderneming een redelijke vergoeding verschuldigd is op het moment dat een uitzendkracht daar rechtstreeks in dienst treedt. Dit is de enige toegestane uitzondering op het belemmeringsverbod.

Zorg er dan wel voor dat de uitzendkracht verplicht is om een indiensttreding bij de opdrachtgever aan u te melden (eventueel met boetebeding).

Mogelijkheden concurrentiebeding

Het belemmeringsverbod sluit het opnemen van een concurrentie- en/of relatiebeding in uw uitzendovereenkomst overigens niet uit. Het is dan wel noodzakelijk dat u daarin de opdrachtgevers uitzondert waar de uitzendkracht werkzaam is geweest.

Let hierbij wel op het verbod voor het opnemen van een concurrentie- en/of relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, zoals dit alweer geldt vanaf 1 januari 2015. Het is slechts mogelijk onder dit verbod uit te komen, als u een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft bij het concurrentiebeding (en dit belang schriftelijk is opgenomen en gemotiveerd bij het concurrentiebeding). Dit belang dient zo concreet mogelijk te worden omschreven. Een algemene bepaling is daartoe niet voldoende.

Reikwijdte artikel 9a Waadi

Wees ervan bewust dat het belemmeringsverbod van artikel 9a Waadi niet is beperkt tot uitzendondernemingen. De Waadi is ook van toepassing als een werkgever incidenteel werknemers ter beschikking stelt aan een derde. Niet vereist is dat de werkgever in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf werknemers ter beschikking stelt aan derden. Er moet wél sprake zijn van leiding en toezicht bij de derde. Let hier dus op als u incidenteel werknemers ter beschikking stelt aan een derde. Indien de Waadi van toepassing is, kan een concurrentiebeding niet meer verhinderen dat de werknemer rechtstreeks in dienst treedt bij die derde.

Mocht u de hierboven genoemde bedingen in uw contracten willen opnemen, dan ben ik u uiteraard graag behulpzaam bij het opstellen daarvan.

 

Deel dit artikel