Home Actueel Archief Herziening gerechtelijke kaart

Herziening gerechtelijke kaart

Archief
03-01-13

Per 1 januari 2013 is de wet Herziening Gerechtelijke Kaart in werking getreden.

 

Als gevolg hiervan zijn de 19 rechtbanken per 1 januari jl. samengevoegd tot de navolgende 10 nieuwe arrondissementsrechtbanken:

 

• Amsterdam (Amsterdam)
• Den Haag (Den Haag, Gouda, Leiden)
• Limburg (Maastricht, Roermond)
• Midden-Nederland (Almere, Amersfoort, Lelystad, Utrecht)
• Noord-Holland (Alkmaar, Haarlem, Haarlemmermeer, Zaanstad)
• Noord-Nederland (Assen, Groningen, Leeuwarden)
• Oost-Brabant (Eindhoven, ’s-Hertogenbosch)
• Oost-Nederland (Almelo, Zwolle, Arnhem, Zutphen)
• Rotterdam (Dordrecht, Rotterdam)
• Zeeland-West-Brabant (Bergen op Zoom, Breda, Middelburg, Tilburg)
 

Verder zijn de gerechtshoven Arnhem en Leeuwarden gefuseerd. Als gevolg hiervan gelden vanaf 1 januari jl. de navolgende hofressorten:

• Amsterdam
• Arnhem-Leeuwarden
• ’s-Hertogenbosch
• Den Haag
 

Op 1 april 2013 zal nog een wijziging plaatsvinden. Per die datum zal de rechtbank Oost-Nederland worden gesplitst in de rechtbanken Overijssel (Almelo en Zwolle) en Gelderland (Arnhem en Zutphen). Vanaf dat moment zijn er 11 rechtbanken en 4 gerechtshoven.

 

Met de nieuwe gebiedsindeling wordt beoogd de rechtspraak ook in de toekomst slagvaardig te laten zijn en de kwaliteit op peil te houden.

 

Uitgangspunt daarbij zijn minder, maar grotere gerechten. De schaalvergroting zal voor rechtzoekenden tot een efficiëntere behandeling van zaken moeten gaan leiden. Rechtszaken zullen sneller op zitting komen en beter over (gespecialiseerde) rechters worden verdeeld.

Deel dit artikel