Home Actueel Archief Handhaving wet DBA opnieuw uitgesteld

Handhaving wet DBA opnieuw uitgesteld

Archief Flex
13-02-18

De handhaving van de wet DBA (Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties) is opnieuw uitgesteld, deze keer tot 1 januari 2020.

Opdrachtgevers en zzp’ers krijgen tot die datum geen naheffingen en boetes wanneer sprake is van overtreding, tenzij sprake is van ‘kwaadwillendheid’. De handhaving op kwaadwillendheid wordt vanaf 1 juli a.s. uitgebreid.

Het kabinet werkt aan nieuwe wet- en regelgeving, die de Wet DBA moet vervangen. De Wet DBA was bedoeld om duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer er sprake is van een dienstbetrekking. Maar de wet leverde in plaats van duidelijkheid vooral onrust op, zowel bij opdrachtgevers als bij zzp’ers. Handhaving van de wet wordt dan ook opgeschort. Maar kwaadwillende werkgevers en opdrachtnemers komen niet weg zonder naheffing of boete.

Een opdrachtgever of – nemer is kwaadwillend als hij of zij ‘opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en hij daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast)’.

Tot 1 juli 2018 richt de handhaving zich slechts op de ernstigste gevallen van kwaadwillendheid, maar daarna komt er een einde aan de coulance. Vanaf 1 juli 2018 volgen boetes en naheffingen als de Belastingdienst kan bewijzen dat van een van de volgende drie situaties sprake is: 

Voor de vraag of  sprake is van een dienstbetrekking zijn drie criteria van belang: 

Het kabinet heeft overleg over de knelpunten met belangenorganisaties, omdat zij ‘wil dat de nieuwe wet- en regelgeving aansluit bij wat er leeft in de praktijk’, aldus het persbericht dat werd uitgegeven over dit onderwerp.

Wilt u weten of de (arbeids)verhouding met uw opdrachtnemers kwaadwillendheid uitsluit? Neem contact met ons op!

 

Deel dit artikel