Home Actueel Archief Gunning gemist?

Gunning gemist?

Archief
16-04-13

Zowel in de private sector als in de publieke sector worden opdrachten steeds meer op basis van aanbesteding gegund aan de marktpartij die economisch het meest voordelig is.

Bedrijven die bijvoorbeeld op basis van een privatiseringsovereenkomst jarenlang in opdracht van de overheid werkzaamheden uitvoerden, worden steeds vaker geconfronteerd met het verlies van het contract aan een ander bedrijf door (verplichte) aanbestedingsprocedures. Dit kan grote gevolgen hebben voor een onderneming, zoals banenverlies en zelfs sluiting van het bedrijf. Wat staat u als verliezende inschrijver in een aanbestedingsprocedure dan te doen?

 

De gunning in een aanbestedingsprocedure verloopt in twee stappen: eerst een voorlopige en vervolgens een definitieve gunning. De inschrijver die zich wil verzetten tegen de voorlopige gunning aan een andere inschrijver dient binnen een termijn van 15 dagen na bekendmaking, de zogenaamde ‘Alcatel-termijn’, (ook wel wordt aangeduid als “stand-still termijn”) een procedure te starten. De aanbestedende dienst mag gedurende deze termijn geen overeenkomst sluiten met de winnende inschrijver.

 

Het aanspannen van een kort geding is de meest voor de hand liggende optie, gezien de spoedeisendheid. De verliezende inschrijver kan zijn bezwaren tegen de beslissing bijvoorbeeld baseren op het gebrek aan transparantie gedurende de procedure, de inschrijvingsvoorwaarden en/of de selectie- en gunningscriteria. In kort geding kan de verliezende inschrijver vorderen dat de opdracht alsnog aan hem wordt gegund of om heraanbesteding verzoeken.

 

Hoewel de voorzieningenrechter in kort geding een voorlopig oordeel geeft over de zaak, zijn de gevolgen van zijn beslissing feitelijk onomkeerbaar. Immers, indien de rechter oordeelt dat de gunning rechtmatig is, kan de aanbestedende dienst de overeenkomst met de winnende inschrijver sluiten. De opdracht is dan definitief gegund. Gelet op de complexiteit van de materie en de redelijke korte termijn om een procedure aanhangig te maken na de voorlopige gunning, is tijdig juridisch advies derhalve van essentieel belang. 

Deel dit artikel