Home Actueel Archief Grip op ziekmeldingen uit het buitenland

Grip op ziekmeldingen uit het buitenland

Archief
28-03-17

Je medewerker gaat met vakantie naar het buitenland. En net als je hem of haar terugverwacht, krijg je een telefoontje: ik ben ziek, ik kan niet terugkomen. Wat doe je dan?

Het overkwam schoonmaakbedrijf CSU in Uden. Een medewerker vertrok voor zes weken naar Amerika, overigens via een onbetaald-verlofregeling. De vrijdag vóór de maandag dat het onbetaald verlof afliep en hij het werk zou hervatten, kreeg CSU telefonisch bericht. De medewerker vertelde dat hij ziek was en niet kon of mocht reizen. Dat kan gebeuren, maar in het geval van deze medewerker accepteerde CSU de ziekmelding niet zonder slag of stoot. De medewerker had zich al vaker ziek gemeld vanuit het buitenland – altijd vanuit Amerika – en die ziekmeldingen waren nog nooit verlopen volgens de regels van het verzuimreglement. 

CSU stuurde per kerende post een mail naar de medewerker dat de ziekmelding vooralsnog niet was geaccepteerd, zoals ook telefonisch was besproken. De mail bevatte een weerslag van de gemaakte afspraken:

De medewerker faxte vanuit Amerika een document, maar de bedrijfsarts kon daaruit niet opmaken of de medewerker inderdaad arbeidsongeschikt was. Verder hoorde CSU niets meer van de medewerker: geen telefoonnummer, geen verblijfsadres en geen tweede melding na één week. Daarna volgde nog een periode waarin CSU steeds gemaakte afspraken met de medewerker bevestigde, die vervolgens door de medewerker niet nagekomen werden. Uiteindelijk vroeg CSU ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan op grond van ernstig verwijtbaar handelen en een verstoorde arbeidsverhouding.

De rechter besliste in het voordeel van de werkgever, ook al was achteraf gebleken dat de werknemer in dit geval wel degelijk ziek was geweest. Maar daar draaide het geschil niet meer om. Dat draaide inmiddels om de vraag of de medewerker zich verwijtbaar niet gehouden had aan de voor hem geldende voorschriften bij ziekteverzuim. De rechter oordeelde dat de werkgever er alles aan gedaan had, maar dat de werknemer de afspraken niet was nagekomen. Waaruit blijkt dat je met een duidelijk verzuimprotocol wel degelijk grip kunt krijgen op verzuim, ook als dat zich afspeelt in het verre buitenland.

Meer weten over afspraken rond ziekteverzuim in het buitenland?

 

Deel dit artikel