Home Actueel Archief Goodwill verpanden?

Goodwill verpanden?

Archief
15-11-11

Goodwill is vaak onderdeel van gesprek als het gaat om de waarde van een onderneming. Eigenaren zijn er rotsvast van overtuigd dat hun onderneming een goodwill-waarde heeft. Bij verkoop van de onderneming is dat leuk, maar men kan er ook voordeel mee doen bij het financieren van de onderneming als van verkoop helemaal geen sprake is.


Externe financiers, zoals banken, willen natuurlijk maximale zekerheden hebben van uw onderneming. Goodwill wordt dan vaak vergeten. Als u zelf geld in de onderneming stopt, dan leent u ook, en mag u ook zekerheden bedingen, zoals bijvoorbeeld goodwill.

 

Bij het vestigen van een zekerheidsrecht op goodwill, gaat het om een pandrecht. De vraag is of dat kan. Ja, dat kan. Maar niet zomaar. Naast een goed begrip van wat goodwill eigenlijk is, moet worden onderscheiden goodwill die zeer nauw is verbonden met een of meer zaken/rechten, en goodwill die als de meerwaarde op het totaal van de bedrijfsmiddelen geldt.

 

In het eerste geval is de goodwill (belichaamde goodwill) bijvoorbeeld de directe meerwaarde van een handelsnaam, en kan goodwill gezien als een verhandelbaar vermogensrecht, zoals de handelsnaam. Net als bij een handelsnaam, kan ook op de goodwill van die handelsnaam een pandrecht bij akte worden gevestigd.
 
 

In het tweede geval is sprake van de goodwill (onbelichaamde goodwill) die louter een economische meerwaarde van de onderneming moet worden gezien. Een onderneming als zodanig is juridisch niet overdraagbaar, en de goodwill daarop ook niet. Het vestigen van een pandrecht op dit soort goodwill kan dus ook niet.

 

Als de bestuurder van een BV bijvoorbeeld een lening heeft uitstaan, dan kan die lening dus met zekerheden worden versterkt, zoals op de handelsnaam, auteursrechten, merkrechten of domeinnamen, wat vaak door banken wordt vergeten. Het is dan zeer aan te raden daaronder ook te rekenen de goodwill die nauw met deze rechten is verbonden.

Deel dit artikel