Home Actueel Archief Golfen, gevaarlijker dan u denkt!

Golfen, gevaarlijker dan u denkt!

Archief
11-02-14

Winterse omstandigheden kunnen zorgen voor extra risico’s bij het beoefenen van sport; we lezen in deze periode regelmatig over de gevaren van off-piste skiën en als er geschaatst wordt, is het aantal polsbreuken altijd erg groot. Maar een groot aantal sporten is niet afhankelijk van winterse weersomstandigheden. Toch kunnen de risico’s groot zijn.

 

In een zogenoemde sport- of spelsituatie geldt er een zogenaamde ‘verhoogde aansprakelijkheidsdrempel’. Gedragingen die buiten een sport- en spelsituatie onvoorzichtig en onrechtmatig zijn, zijn binnen een spelsituatie niet meteen onrechtmatig.  Deelnemers aan een sport of spel moeten rekening houden met gevaarlijke, slecht gecoördineerde of verkeerd getimede handelingen van andere deelnemers. Er is eenvoudigweg sneller kans op letsel. Door deze verhoogde kans is de mate waarin iemand anders aansprakelijk kan worden gesteld, juist kleiner. Onlangs heeft de rechtbank van Amsterdam dit nogmaals bevestigd.

 

Tijdens een golftoernooi werd een deelnemer in zijn gezicht geraakt door een golfbal, waardoor hij ernstig oogletsel opliep. Het slachtoffer liep naar een hole toen hij in het gezicht werd geraakt. Het slachtoffer stelt de golfer die de bal sloeg aansprakelijk voor de schade.

 

Sport- en spelsituatie
Bij de vraag of in een sport- en spelsituatie een ander aansprakelijk kan worden gehouden voor de (letsel)schade die een ander lijdt geldt, dat de rechter eerst dient te beoordelen of er sprake is van een sport- en spelsituatie. Hiervoor is niet vereist dat de (bij een voorval betrokken) personen rechtstreeks met elkaar aan het wedijveren zijn, noch dat het slachtoffer van het ongeval, wil hij als deelnemer aan het spel kunnen worden beschouwd, ten tijde van het ongeval zelf handelingen verrichtte die karakteristiek zijn voor de beoefening van die sport of dat spel. Hoewel de beide deelnemers afzonderlijk van elkaar deelnamen aan het golftoernooi betekent het niet dat er geen sprake was van een sport- en spelsituatie. Beide deelnemers namen deel aan hetzelfde golftoernooi en moesten naar het oordeel van de rechtbank dan ook “over en weer gevaarlijke gedragingen, verbonden aan de beoefening van de golfsport, van elkaar verwachten”. Volgens de rechtbank was er daarom sprake van een sport- en spelsituatie, zodat de daarvoor geldende ‘verhoogde aansprakelijkheidsdrempel’ van toepassing was.

 

Gevaarlijke situatie?

Met betrekking tot het gevaar dat bij golfen kan ontstaan oordeelde de rechtbank vervolgens dat beide partijen het er over eens waren dat een golfbal hard is en soms wel met 100 km/h “uit de lucht kan vallen” zodat dit – met het feit dat sommige spelers soms misslagen maken – tot gevaarlijke situaties kan leiden. Het enkel overtreden van spelregels brengt daarbij nog geen onrechtmatigheid met zich mee, maar weegt alleen mee in de afweging.

 

De rechtbank oordeelde dat de in de golfsport geldende veiligheidsnormen zijn geschonden doordat de speler die de bal sloeg niet had gewacht op een geluidssignaal voor het afslaan van de bal, daarbij een aanwijzing had genegeerd en geen ‘fore’ had geroepen, terwijl deze regels juist in het leven zijn geroepen om letsel te voorkomen. Hierdoor had de deelnemer het risico genomen dat zijn bal een andere golfer zou raken. De rechtbank concludeerde daarom dat de ‘verhoogde aansprakelijkheidsdrempel’ was overschreden en dat aansprakelijkheid kon worden aangenomen.

 

Aansprakelijk
De rechtbank concludeerde dat de golfer die de bal had geslagen de in de golfsport geldende veiligheidsnormen had geschonden. Het slachtoffer hoefde deze onzorgvuldige gedraging en het onnodige gevaar dat daaruit ontstond, niet te verwachten. Hierdoor kon worden geconcludeerd dat het handelen van de golfer die de bal sloeg de verhoogde aansprakelijkheidsgrens die geldt voor sport- en spelsituaties had overschreden zodat hij onrechtmatig had gehandeld richting het slachtoffer zodat de letselschade diende te worden vergoed.

 

Kortom; houd bij een sport- en spelsituatie rekening met uw ‘onvoorspelbare’ omgeving. Alleen wanneer anderen het willens en wetens te bont maken heeft u een zaak. Voor het overige geldt: schade voorkomen is makkelijker dan deze op iemand verhalen.

 

De sectie sportrecht van Köster Advocaten staat geregeld sporters en sportverenigingen bij in juridische procedures.

Deel dit artikel