Home Actueel Archief Gemeente Amsterdam voert meldplicht verhuur woningen in

Gemeente Amsterdam voert meldplicht verhuur woningen in

Archief
08-05-17

De Gemeente Amsterdam wil per 1 oktober 2017 een meldplicht voor de verhuur van woningen via onder andere Airbnb invoeren.

De Gemeente Amsterdam blijft druk bezig met de strijd tegen illegale hotels en de overlast die illegale hotels veelal met zich meebrengen. Zoals ik al eerder in een blog omschreef, stelt de Gemeente Amsterdam al veel regels aan de verhuur van woningen en woonboten: 

Nieuwe regel: meldplicht bij verhuur woning

Toch bleken de bestaande regels niet voldoende om (de overlast door) illegale verhuur tegen te gaan. Nieuw is dan ook de meldplicht voor verhuurders die de Gemeente Amsterdam per 1 oktober 2017 wil invoeren. De Gemeente Amsterdam heeft in dat kader op 2 mei 2017 de concept verordening tot het wijzigen van de huisvestingsverordening vrijgegeven voor inspraak. Inspraak is mogelijk tot en met 2 juni 2017. Bewoners van Amsterdam en andere belanghebbenden kunnen hun zienswijze schriftelijk indienen.

Meldplicht om strijd tegen illegale verhuur makkelijker te maken

De Gemeente Amsterdam wil met de nieuwe meldplicht de strijd tegen illegale verhuur makkelijker maken. Waar de Gemeente Amsterdam voorheen vooral afhankelijk was van de medewerking van bedrijven zoals Airbnb en Windu, neemt zij met het meldpunt volgens woonwethouder Laurens Ivens van de SP nu het heft in eigen hand. Over het nieuwe beleid vermeldt het voorblad van de inspraak in de wijziging van de verordening verder:

Het college van burgemeester en wethouders ondersteunt de gastvrijheidseconomie maar wil grenzen kunnen stellen aan de uitwassen ervan. De stad moet voor eenieder leefbaar blijven. Dit beleid is in de verordening opgenomen om te kunnen komen tot een effectieve en efficiënte handhaving van vakantieverhuur. Het college wil zo onveilige situaties en overlast in de stad tegengaan. Als nieuw instrument hierbij is dus de meldplicht opgenomen.

Hoe werkt de nieuwe meldplicht verhuur?

Volgens de website van de Gemeente Amsterdam houdt de meldplicht in dat degene die zijn woning verhuurt aan toeristen, dit elke keer via een digitaal formulier dient te melden bij de gemeente. Op dat formulier moet worden aangegeven wat de naam is van de verhuurder, om welk adres het gaat, aan hoeveel personen de woning wordt verhuurd en voor hoeveel nachten de woning wordt verhuurd. Als de verhuur niet is gemeld (of als er niets is voldaan aan de al bestaande voorwaarden), is er sprake van een illegale situatie en mag de Gemeente Amsterdam handhaven. Met andere woorden: dan kunnen er boetes aan de verhuurder worden opgelegd.

Gang van zaken

Nadat de inspraakperiode is verstreken, worden de ingediende zienswijzen verwerkt in een schriftelijk stuk waarin ook direct wordt aangegeven of de zienswijzen leiden tot een wijziging van de verordening. Vervolgens zal de verordening ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Vragen?

Wilt u meer weten over verhuur van woonruimte via websites zoals Airbnb? Neem contact met mij op.

 

Deel dit artikel