Home Actueel Arbeidsrecht Gelijke beloning in IJsland

Gelijke beloning in IJsland

Arbeidsrecht Archief
04-01-18

Mannen en vrouwen in IJsland moeten sinds 1 januari gelijk loon krijgen voor gelijk werk. ‘Het is het eerste land ter wereld waar dit het geval is’, schrijft nu.nl. Huh? Gelijke beloning is in Nederland toch al jaren geleden bij wet geregeld?

Volgens de Algemene wet Gelijke Behandeling, ingevoerd in 1994, mag er geen (salaris)onderscheid gemaakt worden op grond van sekse, herkomst of religie. Of tussen deeltijdwerkers en voltijdwerkers, mensen met of zonder handicap of chronische ziekte, en werknemers met een vast of tijdelijk contract. Toch bestaat er in Nederland, zoals in vele landen, een loonkloof tussen mannen en vrouwen, ter diepte van zo’n 16%, volgens de vakbonden. FNV riep dan ook 3 november uit tot Equal Pay Day: deze dag markeert het aantal extra dagen dat vrouwen zouden moeten werken om gemiddeld hetzelfde te verdienen als mannen.

De vakbonden baseren zich op een onderzoek van het CBS ‘Gelijk loon voor gelijk werk?’. Maar het CBS geeft zelf aan dat de gevonden verschillen voor een belangrijk deel verklaarbaar zijn uit kenmerken als opleidingsniveau, beroepsniveau, het hebben van deeltijd- of voltijdwerk en werkervaring. Bovendien worden de verschillen kleiner, onder meer door een stijgend opleidingsniveau van vrouwen. Jonge vrouwen verdienen inmiddels meer dan jonge mannen, aldus het CBS.

Ook IJsland kent een loonkloof: in het land krijgen vrouwen 14 tot 18 procent minder betaald voor hetzelfde werk, wat niet veel eerlijker is dan het Europese gemiddelde van 16 procent. De IJslandse regering grijpt nu actief in. Een nieuwe wet eist dat bedrijven met meer dan 25 werknemers via een certificaat aantonen dat mannen en vrouwen even veel salaris ontvangen voor hetzelfde werk. Dit bewijs zal elke drie jaar worden herzien.

De afgelopen negen jaar stond IJsland bovenaan de WEF-lijst (World Economisch Forum) van gelijkheid tussen man en vrouw. Voor besturen van grote bedrijven geldt bijvoorbeeld een vrouwenquotum van 40 procent en mannen en vrouwen hebben even veel recht op een royaal zwangerschapsverlof. Daarnaast betaalt de overheid 95% van de kosten voor een kinderdagverblijf. Van alle kinderen in IJsland onder de vijf jaar zit dan ook 90% in kinderdagverblijven. Het zou goed kunnen dat deze arbeidsvoorwaarden bijdragen aan het geluk van de IJslander: het land staat op de derde plaats van de lijst van gelukkigste landen ter wereld. Nederland doet het overigens ook niet slecht: wij staan op plek zes.

Meer weten over arbeidsvoorwaarden en beloningsbeleid?

 

Deel dit artikel