Home Actueel Arbeidsrecht Geld terug bij transitievergoeding na langdurige ziekte

Geld terug bij transitievergoeding na langdurige ziekte

Arbeidsrecht Archief
23-07-18

Vanaf 2020 krijgen werkgevers compensatie voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De compensatie wordt alleen uitgekeerd wanneer de werkgever de juiste gegevens kan verstrekken aan de uitkeringsinstantie. Omdat de nieuwe wet geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 is het belangrijk de gegevens te documenteren rondom transitievergoedingen die u al in dergelijke gevallen betaald heeft.

Het recht van een werknemer op een transitievergoeding bij beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst na langdurige ziekte blijft overeind . Een onredelijk recht, zo vinden werkgevers: ze betalen twee jaar lang door bij ziekte en moeten daarna ook nog een transitievergoeding betalen.

De Tweede en Eerste Kamer hebben nu ingestemd met een wetsvoorstel om die transitievergoeding bij ontslag van langdurig zieke werknemers te compenseren.  De compensatie wordt door UWV betaald uit het  Algemeen werkloosheidsfonds (Awf), waar werkgevers dan wel een iets hogere uniforme premie voor gaan betalen. De stijging komt structureel neer op zo’n 0,1% per jaar.

Termijnen

Uitvoering van de compensatieregeling komt te liggen bij UWV. Werkgevers kunnen pas een aanvraag indienen, nadat de wet in werking is getreden – naar verwachting 1 april 2020 – en nadat de transitievergoeding betaald is.

Wat moet u bewaren om in aanmerking te komen voor compensatie?

De compensatie wordt alleen uitgekeerd wanneer de werkgever de juiste gegevens kan verstrekken aan UWV. Het gaat om:

Het wetsvoorstel biedt overigens nog niet volledige duidelijkheid over de vraag of de compensatieregeling voor alle werkgevers zal gelden of maar voor een beperkte groep. De minister zal hierover nog opheldering moeten geven, maar de verwachting is vooralsnog dat er geen beperkingen zullen gelden.

Meer details weten? Neem contact met ons op!

Deel dit artikel