Home Actueel Archief Geen verhaal op bestuurder voor proceskostenveroordeling vennootschap

Geen verhaal op bestuurder voor proceskostenveroordeling vennootschap

Archief
24-04-17

Als een bedrijf de proceskostenveroordeling niet betaalt, heeft dat niet vanzelf de aansprakelijkheid van de bestuurder of aandeelhouder tot gevolg. De rechtbank Den Haag heeft dat bevestigd in een recent gewezen uitspraak.

 

Het betrof een zaak waarin ons kantoor met succes optrad voor de bestuurders en aandeelhouders van een gefailleerde vennootschap. Deze vennootschap was voorafgaand aan haar faillissement, na een langslepende procedure tot aan de Hoge Raad, veroordeeld tot betaling van een aanzienlijk bedrag aan de crediteur. De crediteur vorderde, onder meer, van de bestuurders en aandeelhouders betaling van de reële advocaatkosten.

 

De rechtbank stelt in het vonnis voorop dat bestuurders en aandeelhouders alleen aansprakelijk kunnen zijn indien hen van het niet nakomen van verplichtingen van de vennootschap persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

 

Volgens de rechtbank was geen grond voor aansprakelijkheid. Niet was komen vast te staan dat de vennootschap, haar bestuurders of aandeelhouders op enig moment buiten de grenzen van het betamelijke is getreden door gebruik te maken van de mogelijkheden die het Nederlandse rechtssysteem biedt om hun geschillen door een rechter te laten beslechten.

 

Naar het oordeel van de rechtbank is het starten van procedures een fundamenteel recht, dat eenieder toekomt. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan een persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder ontstaan voor proceskosten opgelegd aan de door hem bestuurde vennootschap.

 

Als voorbeeld noemt de rechtbank het geval dat vast staat dat een vennootschap de procedure is gestart met het enkele doel de wederpartij op kosten te jagen, terwijl de bestuurder weet dat de vennootschap een eventuele kostenveroordeling niet zal kunnen nakomen. Het kan niet worden uitgesloten dat een bestuurder in een dergelijke situatie niet alleen aansprakelijk is voor het bedrag van de proceskostenveroordeling maar ook voor het bedrag van de reële advocaatkosten voor de betreffende procedure.

Van deze uitzonderlijke situatie was volgens de rechtbank geen sprake. De claim op de bestuurders en aandeelhouders werd volledig afgewezen.

 

Wilt u meer weten over de kans van slagen van een procedure tegen een bestuurder of aandeelhouder, of juist de risico’s van bestuurdersaansprakelijkheid in kaart laten brengen? Aarzel dan niet om contact op te nemen!

 

Deel dit artikel