Home Actueel Procesrecht Geen schorsing limitering lengte processtukken in hoger beroep

Geen schorsing limitering lengte processtukken in hoger beroep

Procesrecht
11-06-21 Archana Mahabiersing

Per 1 april 2021 gelden er limieten aan de lengte van processtukken in hoger beroep. Een aantal advocaten is recentelijk een kort geding gestart tegen de Staat waarin – kort gezegd – is gevorderd de Staat te bevelen deze regels in te trekken, daar geen uitvoering aan te geven en geen processtukken (die volgens de nieuwe regels te lang zijn) te weigeren. Samen met de Staat zijn vervolgens zogeheten prejudiciële vragen geformuleerd over (de toelaatbaarheid van) deze nieuwe regels, die door de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag zijn voorgelegd aan de Hoge Raad.

Als de Hoge Raad prejudiciële vragen worden gesteld, wordt normaal gesproken een beslissing in de procedure aangehouden totdat de Hoge Raad heeft geantwoord. In dit geval hebben de advocaten subsidiair gevorderd de nieuwe bepalingen op te schorten in afwachting van de beslissing van de Hoge Raad. Als gevolg hiervan heeft de voorzieningenrechter zich toch al inhoudelijk moeten buigen over de zaak.

Op vrijdag 11 juni 2021 heeft de voorzieningenrechter tussenvonnis gewezen en is de vordering tot het opschorten van de nieuwe regels afgewezen.

De voorzieningenrechter legt aan zijn tussenvonnis de volgende overwegingen ten grondslag:

Kortom: de nieuwe regels omtrent de limitering van processtukken in hoger beroep blijven (vooralsnog) gelden. Het woord is nu aan de Hoge Raad.

Deel dit artikel