Home Actueel Archief Geen komkommertijd in de franchisewereld

Geen komkommertijd in de franchisewereld

Archief
24-08-17

Er staat de komende periode in franchiseland veel te gebeuren. Franchisers moeten zich voorbereiden op de het Wetsvoorstel Franchise en de AVG. En heeft u goede afspraken met webwinkels?

Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat een van de laatste daden van minister Kamp het introduceren van het Wetsvoorstel Franchise betrof. Op 12 april jl. werd dit Wetsvoorstel gelanceerd, waarna een periode van zes weken van internetconsultatie volgde. In totaal heeft deze internetconsultatie 359 reacties opgeleverd. Deze reacties laten zich onderverdelen in uiterst summiere reacties van, dikwijls, franchisenemers die aangeven het Wetsvoorstel een goed idee te vinden tot zeer doorwrochte reacties waarin uitvoerig uiteen gezet wordt waarom het wetsvoorstel geen goed idee is. Ook de wetenschap en diverse advocatenkantoren hebben zich geroerd in deze discussie.

 

Alhoewel Kamp voornemens was om nog een en ander gedurende zijn regeerperiode te realiseren, ziet het er vooralsnog naar uit dat dit niet zal gebeuren. De vraag is hoe een nieuw kabinet met dit Wetsvoorstel zal omgaan en welke prioriteit dit voor het nieuwe kabinet heeft. Hoe dan ook is het zeer de vraag hoe de Raad van State zal adviseren, gezien de toch zeer omvangrijke kritiek die er is gekomen op het uiterst beknopte Wetsvoorstel. Dat er echter op enig moment wel een Franchisewet zal komen, al dan niet in deze vorm, is zeer aannemelijk. Een franchisegever zal zich hier dan ook op moeten voorbereiden en zijn franchiseovereenkomsten en -organisatie hierop moeten inrichten.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG formuleert zes basisbeginselen waaraan alle verwerkingen van persoonsgegevens moeten voldoen. Als de gegevensverwerking van uw organisatie aan deze beginselen voldoet, is verwerking in principe toegestaan. U kunt via een Privacy Impact Assessment (laten) nagaan of bepaalde gegevens verwerkingen in overeenstemming zijn met deze basisbeginselen.

 

De basisbeginselen zijn:

 

Wilt u meer informatie over de AVG en de gevolgen hiervan? Dan kunt u hier de whitepaper van mijn kantoorgenoot Iris Tuk downloaden.

 

E-commerce

E-commerce neemt ook binnen franchiseorganisaties een steeds grotere vlucht. Procedures hierover tussen franchisegevers en franchisenemers komen steeds vaker voor. Punt van discussie is dan hoe de de opbrengsten van de webwinkel van de franchisegever verdeeld moeten worden. Het is van belang een en ander goed te regelen. De ervaring leert dat dit in veel franchiseovereenkomsten niet tot nauwelijks aandacht krijgt, waardoor discussies ontstaan. Discussies die onnodig zouden zijn wanneer u van te voren goede afspraken maakt.

 

Wilt u geheel vrijblijvend over deze of andere franchise gerelateerde onderwerpen eens nader met ons van gedachten wisselen? Voelt u zich dan vrij contact op te nemen met de praktijkgroep franchiserecht.  

Deel dit artikel