Home Actueel Arbeidsrecht Geen arbeidsovereenkomst met Deliveroo

Geen arbeidsovereenkomst met Deliveroo

Arbeidsrecht Archief
27-07-18

Twee weken na de uitspraak over de bezorgers van De Persgroep, heeft de kantonrechter opnieuw in het voordeel van de opdrachtgever geoordeeld, in een zaak die ging over de vraag of sprake was van een dienstverband of van een overeenkomst van opdracht. Ditmaal was Deliveroo de gedaagde partij.

Eerst werknemer
Fietskoerier Sytse Ferwerda begon in 2016 zijn loopbaan bij Deliveroo als werknemer. Hij moest zich op bepaalde tijden beschikbaar stellen, gehoor geven aan oproepen om maaltijden te bezorgen en hij was verplicht bedrijfskleding te dragen. Bovendien was in de arbeidsovereenkomst opgenomen dat hij niet voor andere bezorgdiensten mocht werken.

Verandering Deliveroo: alleen zzp’ers
Eind 2017 veranderde Deliveroo het bedrijfsmodel: de thuisbezorgorganisatie wilde alleen nog met zzp’ers werken. Lopende arbeidsovereenkomsten zouden geldig blijven tot de gestelde einddatum en daarna konden medewerkers besluiten of ze als zzp’er voor Deliveroo aan de slag wilden. Ferwerda liet in november 2017 weten dat hij voor die laatste optie koos. Twee weken later stapten de partijen over op een op een zzp-constructie, die werd vastgelegd in een overeenkomst van opdracht. Ferwerda schreef zich als zelfstandig ondernemer in bij de Kamer van Koophandel.

Overeenkomst van opdracht Deliveroo
In de overeenkomst van opdracht was expliciet aangegeven dat partijen géén arbeidsovereenkomst met elkaar wilden sluiten. Ook werd afgesproken dat de Ferwerda niet verplicht was om de werkzaamheden te verrichten, dat hij het werk geheel naar eigen inzicht en zonder toezicht van Deliveroo zou verrichten, dat hij zich door andere personen mocht laten vervangen en voor andere bezorgdiensten mocht werken. Daarnaast werd afgesproken dat Ferwerda een vergoeding zou ontvangen per bezorging en geen recht had op een vergoeding als hij als gevolg van ziekte en/of andere verhinderingen niet in staat was om te werken.

Toch begon Ferwerda, gesteund door enkele politici, een zaak tegen Deliveroo, omdat er volgens de bezorger wel degelijk sprake was van een arbeidsovereenkomst.

Wanneer is sprake van een arbeidsovereenkomst?
Er is sprake van een arbeidsovereenkomst (aldus artikel 7:610 BW) als wordt voldaan aan drie elementen:

Oordeel kantonrechter
Bij de beoordeling keek de kantonrechter eerst naar de overeenkomst zelf (en de feiten en omstandigheden bij de totstandkoming van die overeenkomst). Naar zijn oordeel hadden partijen heel bewust gekozen voor een overeenkomst van opdracht en bestond hierover geen onduidelijkheid bij Ferwerda.

Daarnaast bekeek de kantonrechter de ontstane situatie tussen Deliveroo en Ferwerda. Na het tekenen van de overeenkomst van opdracht was de verhouding met Deliveroo daadwerkelijk veranderd (Deliveroo was opdrachtgever in plaats van werkgever). Ferwerda mocht zelf beslissen of hij zich aanmeldde voor werk, hij mocht bestellingen weigeren en hij mocht zelfs besluiten om niet te werken als hij al een tijdvak had gereserveerd. Daarnaast mocht Ferwerda in zijn eigen kleding werken en een eigen thermobox gebruiken, zolang die aan de geldende veiligheidsvoorschriften voldeed. Hij mocht werken voor concurrenten en zich laten vervangen door een ander, mits die ander voldeed aan veiligheidsvoorwaarden van Deliveroo Dat hij zich in de praktijk nooit heeft laten vervangen, betekent niet dat het niet mogelijk was, aldus de kantonrechter.

Daarbij in aanmerking genomen dat (omgerekend) de beloning per uur  aanzienlijk hoger was dan het uurloon dat Ferwerda in loondienst kreeg, deed de kantonrechter definitief besluiten: er was geen sprake van een arbeidsovereenkomst.

De kantonrechter overwoog tot slot nog dat in het huidige arbeidsrecht geen rekening is gehouden met de arbeidsverhoudingen die voorkomen uit de nieuwe “platformeconomie”. Dat maakt echter nog niet dat deze beslissing tot dusdanige onaanvaardbare resultaten leidt, dat de redelijkheid en billijkheid tot rechterlijk ingrijpen noopt. Als zulke overeenkomsten (zoals die Deliveroo sluit met zzp’ers) ongewenst worden geacht, dan is het volgens de kantonrechter aan de wetgever om daartegen maatregelen te treffen.

Meer weten over arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en het werken met zzp’ers? Neem contact met ons op!

Deel dit artikel