Home Actueel Archief Gedwongen met de kerst je huis uit?!

Gedwongen met de kerst je huis uit?!

Archief
16-12-13

Door de aanhoudende crisis verliezen veel mensen hun baan. Daarnaast blijven de woningprijzen dalen. De kranten staan er al tijden vol van. Hoe zuur is het als je in zo'n situatie ook nog eens het risico loopt je woning uitgezet te worden doordat je je hypotheek niet meer kunt betalen en dreigt met een enorme restschuld achter te blijven. Een vergelijkbare kwestie werd voorgelegd aan de voorzieningenrechter te Amsterdam. Wat was het geval?

 

De hypotheek kon niet meer worden betaald. De schuld liep op en de bank had geen geduld meer. De bank besloot als hypotheekhouder tot executieverkoop van de woning over te gaan. Een dergelijke verkoop zou verstrekkende gevolgen hebben. Niet alleen omdat de schuldenaar op straat zou komen te staan, maar ook omdat er een grote restschuld zou achterblijven. De schuldenaar vond dat de bank misbruik maakte van haar recht en begon een kort geding om de executieveiling tegen te houden.

 

De voorzieningenrechter stelde voorop, dat de hypotheekhouder op grond van de wet bevoegd is om tot executieverkoop over te gaan indien de schuldenaar in verzuim is met de voldoening van zijn hypothecaire verplichtingen. De hypotheekhouder is ook in beginsel vrij om te bepalen op welk moment hij tot executoriale verkoop overgaat. Dit is volgens de voorzieningenrechter slechts anders indien de hypotheekhouder misbruik van recht maakt door in de gegeven omstandigheden van het geval tot uitwinning van het onderpand over te gaan.

 

Die uitzonderingssituatie was hier aan de orde. De hypotheekhouder maakte volgens de voorzieningenrechter misbruik van recht door tot openbare verkoop van de onroerende zaak over te gaan. De voorzieningenrechter overwoog dat in deze tijd, waarin het economisch gezien niet goed gaat met Nederland en veel huizen, zoals ook het onderhavige, “onder water staan”, dat wil zeggen de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van het huis, van een bank meer coulance mag worden verwacht dan in economisch goede tijden.

 

Volgens de voorzieningenrechter dient de bank tot het uiterste te gaan voor zij het middel van een openbare veiling kiest en dat als het in redelijkheid nog mogelijk lijkt dat door middel van een regeling een grote restschuld kan worden voorkomen, daarvoor moet worden gekozen. De voorzieningenrechter stelde de schuldenaar in het gelijk en verbood de aangezegde veiling.

 

De uitkomst was een mooi resultaat voor de schuldenaar. Het vonnis maakt duidelijk dat je niet in alle gevallen met de rug tegen de muur staat als de bank dreigt tot executoriale verkoop van de woning over te gaan. De uitspraak is echter geen garantie op succes. Het zal van de concrete omstandigheden van het geval afhangen hoe de zaak afloopt. Desalniettemin is het in vergelijkbare gevallen zonder meer de moeite waard om hierover nader advies in te winnen!

 

Bron: Rb Amsterdam, JOR 2013/227

Deel dit artikel