Home Advocaten Advocaat

Roos de Grave

Roos de Grave is werkzaam binnen het team Vastgoedrecht en richt zich voornamelijk op het huurrecht. Roos staat regelmatig zowel verhuurders als huurders van kantoor- en bedrijfsruimten bij, bijvoorbeeld in kwesties over huurprijsverhoging of verlaging. Roos werkt en denkt oplossingsgericht, een juridische oplossing moet ook praktisch uitvoerbaar zijn. Zij fungeert als sparringpartner voor cliënten en […]

Elianne Vroege-Scheffers

Elianne Vroege-Scheffers is arbeidsrecht advocaat met een brede advies- en procespraktijk. Haar werkzaamheden beslaan het alle facetten van het arbeidsrecht, met nadruk op de HR-gerelateerde vraagstukken zoals het vormgeven en wijzigen van de arbeidsvoorwaarden, reorganisaties, ontslag en ziekte. In het verlengde daarvan staat zij haar cliënten bij in procedures rondom de door het UWV opgelegde […]

Linda van Keulen

Linda is werkzaam voor de teams Ondernemingsrecht en Faillissementsrecht. Linda is praktisch ingesteld maar toch kritisch, wat haar een goede match maakt met de teams waar zij voor werkt. Zij behaalde haar bachelor rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens de bachelor heeft Linda zich voornamelijk gericht op het ondernemingsrecht, insolventierecht en de procesvoering. Zij […]

Rens Groen

Rens Groen maakt als advocaat deel uit van het team Ondernemingsrecht bij Köster. Hij houdt zich onder andere bezig met het begeleiden van fusies en overnames, het opstellen en beoordelen van aandeelhouders- en participatieovereenkomsten, het opstellen van aandeelhouders- en bestuursbesluiten en het procederen in aandeelhouders- en bestuurdersgeschillen. Rens startte zijn advocatuurlijke loopbaan bij VanEps Kunneman […]

Jacob-Jan Dijkman

Jacob-Jan Dijkman is sinds 2011 werkzaam in de advocatuur en gespecialiseerd in het Procesrecht, Contractenrecht en het Insolventierecht. Hij procedeert onder meer over geschillen met betrekking tot totstandkoming, nakoming, ontbinding, opzegging, voorwaarden en duur van overeenkomsten. Door zijn goede kennis van het Insolventierecht houdt hij zich ook bezig met faillissementskwesties zoals bestuurdersaansprakelijkheid. Van 2018 tot […]

Raphaël Donkersloot

Binnen het team Vastgoedrecht is Raphaël Donkersloot werkzaam op het gebied van het omgevingsrecht. Daarin werkt hij aan zaken met betrekking tot bouwvergunningen en vergunningen om af te wijken van het bestemmingsplan. Ook treedt hij regelmatig op in handhavingskwesties met betrekking tot vastgoed. Denk hierbij aan bestuurlijke boetes of lasten onder dwangsom die het bevoegd […]

Nine Bennink

Nine Bennink is een advocaat voor de creatieve- en technische industrie. Nine is een specialist op het gebied van Intellectuele Eigendom, Privacy en Artificial Intelligence. Ze adviseert en procedeert binnen deze rechtsgebieden Nine studeerde Recht en ICT aan de Universiteit van Groningen met focus op het IT en intellectuele eigendomsrecht. Zij koos voor deze studierichting […]

Hans Weermeijer

Hans Weermeijer is advocaat sinds 1978. Hij richt zich met name op vastgoed-gerelateerde zaken. De werkzaamheden die hij voor cliënten verricht hebben onder meer betrekking op: de begeleiding van vastgoedtransacties, bouwrecht, het uitwinnen van zekerheden, de huur en verhuur van bedrijfsruimte, (internationale) contracten en het voeren van (complexe) civiele procedures en arbitrages. In de 4 […]

Neal Walenkamp

Neal Walenkamp houdt zich bezig met het geven van advies over alle aspecten van het IT -en Privacyrecht. Een belangrijke focus van zijn advisering ligt op IT-producten en -diensten waarbij al in het ontwikkelproces privacy-verhogende maatregelen worden geïncorporeerd. Neal heeft ruime ervaring met het opstellen, adviseren en onderhandelen van commerciële contracten, met bijzondere ervaring in […]

Tosca Deenik

Tosca Deenik is na het behalen van haar masterdiploma Privaatrecht in Amsterdam in 2018 bij Köster komen werken en is in februari 2019 beëdigd als advocaat. Sindsdien is zij werkzaam in de teams Vastgoedrecht en Procesrecht. Binnen het vastgoedrecht komt een breed scala aan juridische disciplines aan bod. Kennis van de branche is daarbij even […]