Home Advocaten Advocaat

Nicky Loekemeijer

Nicky Loekemeijer is werkzaam als advocaat binnen het team Vastgoedrecht en focust zich daarbij op het algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht en ruimtelijke ordening. Nicky houdt zich onder andere bezig met bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en handhavingskwesties. Een cliënt kan erop vertrouwen dat een zaak bij Nicky in goede handen is. Nicky probeert altijd de zaak naar een goede […]

Tom Bogers

Tom Bogers is sinds 2002 advocaat en gespecialiseerd in het opstellen van overeenkomsten en het afwikkelen ervan. Tom heeft veel ervaring opgedaan in en met het bedrijfsleven. Contractspartijen zijn gebaat bij een goed doordacht contract en/of een correcte afwikkeling daarvan. Maar als het nodig is schuwt hij de procedure niet om het gelijk van de […]

Joost Knaap

Joost Knaap adviseert en procedeert op het gebied van het brede ‘klassieke’ arbeidsrecht (individuele ontslagzaken, reorganisaties,  advisering over re-integratie en verzuim,  CAO-recht, medezeggenschap) en daarnaast houdt hij zich bezig met de advisering over flexibele arbeidsrelaties. Joost heeft naast arbeidsrecht ook een studie psychologie afgerond. Deze combinatie zorgt ervoor dat Joost niet alleen over gedegen juridische […]

Melissa Notkamp

Melissa Notkamp maakt deel uit van het team vastgoed- en bestuursrecht. Heldere communicatie, een proactieve houding en goed contact met cliënten zijn punten die voor Melissa bij haar dagelijkse werkzaamheden van groot belang zijn. Melissa heeft zowel haar bachelor als master Nederlands Recht afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar masterscriptie bestond uit een onderzoek naar […]

Advocaat-stagiaire-ondernemingsrecht

Suzanne Elzinga

Suzanne is werkzaam voor het team Ondernemingsrecht. Zij behaalde haar bachelor aan de Hogeschool van Amsterdam en vervolgens haar pre-master aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar bachelorscriptie schreef zij over de modernisering van de personenvennootschappen. Tijdens haar bachelor was zij bestuurslid en later voorzitter van een juridische studievereniging. In 2021 behaalde Suzanne haar master ondernemingsrecht […]

Francijn de Rotte

Francijn is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht met een specifieke focus op transacties en alles wat daarbij komt kijken. Voordat zij bij Köster kwam werken, werkte Francijn 10 jaar als advocaat voor HVG Law in de corporate commercial en M&A praktijk. Daar is de liefde voor het ondernemingsrecht en met name de fusies en de overnames aangewakkerd […]

Roos de Grave

Roos de Grave is werkzaam binnen het team Vastgoedrecht en richt zich voornamelijk op het huurrecht. Roos staat regelmatig zowel verhuurders als huurders van kantoor- en bedrijfsruimten bij, bijvoorbeeld in kwesties over huurprijsverhoging of verlaging. Roos werkt en denkt oplossingsgericht, een juridische oplossing moet ook praktisch uitvoerbaar zijn. Zij fungeert als sparringpartner voor cliënten en […]

Elianne Vroege-Scheffers

Elianne Vroege-Scheffers is arbeidsrecht advocaat met een brede advies- en procespraktijk. Haar werkzaamheden beslaan het alle facetten van het arbeidsrecht, met nadruk op de HR-gerelateerde vraagstukken zoals het vormgeven en wijzigen van de arbeidsvoorwaarden, reorganisaties, ontslag en ziekte. In het verlengde daarvan staat zij haar cliënten bij in procedures rondom de door het UWV opgelegde […]

Linda van Keulen

Linda is werkzaam voor de teams Ondernemingsrecht en Faillissementsrecht. Linda is praktisch ingesteld maar toch kritisch, wat haar een goede match maakt met de teams waar zij voor werkt. Zij behaalde haar bachelor rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens de bachelor heeft Linda zich voornamelijk gericht op het ondernemingsrecht, insolventierecht en de procesvoering. Zij […]

Jacob-Jan Dijkman

Jacob-Jan Dijkman is sinds 2011 werkzaam in de advocatuur en gespecialiseerd in het Procesrecht, Contractenrecht en het Insolventierecht. Hij procedeert onder meer over geschillen met betrekking tot totstandkoming, nakoming, ontbinding, opzegging, voorwaarden en duur van overeenkomsten. Door zijn goede kennis van het Insolventierecht houdt hij zich ook bezig met faillissementskwesties zoals bestuurdersaansprakelijkheid. Van 2018 tot […]