Home Advocaten Advocaat

Frédérique Vos

Frédérique is gespecialiseerd in het faillissements- en ondernemingsrecht. Zo houdt zij zich onder meer bezig met herstructureringen, zekerheden en aandeelhoudersgeschillen. Als het belang van de zaak dit vereist staat zij cliënten ook bij in gerechtelijke procedures. Frédérique is daarnaast betrokken bij de afwikkeling van faillissementen waarin de curatoren van Köster door de Rechtbank Noord-Holland zijn […]

Gieljan Stevelmans

Gieljan is specialist op het gebied van flexibele arbeidsrelaties. Dit werkgebied heeft al zijn bijzondere interesse vanaf het moment dat hij in 2013 is gestart als advocaat. Gieljan kent dan ook alle ins en outs van de uitzendbranche en iedere andere vorm van flexibele arbeid, zoals payrolling, detachering en bemiddeling van zzp’ers. Gieljan adviseert, contracteert […]

Tessa van den Haselkamp

Tessa van den Haselkamp is werkzaam binnen het team Procesrecht. Haar focus en specifieke kennis ligt bij geschilbeslechting met betrekking tot commerciële contracten (bijvoorbeeld agentuur, distributie, franchise en koop). Eerder was Tessa werkzaam bij Simmons & Simmons als Professional Support Lawyer in de teams Commercial Contracting & Litigation en Real Estate & Lease. Daar heeft […]

Nicky Loekemeijer

Nicky Loekemeijer is werkzaam als advocaat binnen het team Vastgoedrecht en focust zich daarbij op het algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht en ruimtelijke ordening. Nicky houdt zich onder andere bezig met bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en handhavingskwesties. Een cliënt kan erop vertrouwen dat een zaak bij Nicky in goede handen is. Nicky probeert altijd de zaak naar een goede […]

Tom Bogers

Tom Bogers is sinds 2002 advocaat en gespecialiseerd in het opstellen van overeenkomsten en het afwikkelen ervan. Tom heeft veel ervaring opgedaan in en met het bedrijfsleven. Contractspartijen zijn gebaat bij een goed doordacht contract en/of een correcte afwikkeling daarvan. Maar als het nodig is schuwt hij de procedure niet om het gelijk van de […]

Joost Knaap

Joost Knaap adviseert en procedeert op het gebied van het brede ‘klassieke’ arbeidsrecht (individuele ontslagzaken, reorganisaties,  advisering over re-integratie en verzuim,  CAO-recht, medezeggenschap) en daarnaast houdt hij zich bezig met de advisering over flexibele arbeidsrelaties. Joost heeft naast arbeidsrecht ook een studie psychologie afgerond. Deze combinatie zorgt ervoor dat Joost niet alleen over gedegen juridische […]

Melissa Notkamp

Melissa Notkamp maakt deel uit van het team vastgoed- en bestuursrecht. Heldere communicatie, een proactieve houding en goed contact met cliënten zijn punten die voor Melissa bij haar dagelijkse werkzaamheden van groot belang zijn. Melissa heeft zowel haar bachelor als master Nederlands Recht afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar masterscriptie bestond uit een onderzoek naar […]

Advocaat-stagiaire-ondernemingsrecht

Suzanne Elzinga

Suzanne is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, waarbij zij zowel werkzaamheden verricht binnen het team Corporate Litigation als het team Corporate M&A. Voordat zij bij Köster kwam werken heeft Suzanne in totaal twee jaar gewerkt bij NautaDutilh op de afdelingen Corporate M&A, Business Development en Board Advice. Onder andere hier heeft Suzanne haar passie voor het […]

Francijn de Rotte

Francijn is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht met een specifieke focus op transacties en alles wat daarbij komt kijken. Voordat zij bij Köster kwam werken, werkte Francijn 10 jaar als advocaat voor HVG Law in de corporate commercial en M&A praktijk. Daar is de liefde voor het ondernemingsrecht en met name de fusies en de overnames aangewakkerd […]

Roos de Grave

Roos de Grave is werkzaam binnen het team Vastgoedrecht en richt zich voornamelijk op het huurrecht. Roos staat regelmatig zowel verhuurders als huurders van kantoor- en bedrijfsruimten bij, bijvoorbeeld in kwesties over huurprijsverhoging of verlaging. Roos werkt en denkt oplossingsgericht, een juridische oplossing moet ook praktisch uitvoerbaar zijn. Zij fungeert als sparringpartner voor cliënten en […]