Home Actueel Archief Franchisers en zorgvuldige omzetprognoses

Franchisers en zorgvuldige omzetprognoses

Archief
31-03-17

Een franchisenemer heeft geen aanspraak op schadevergoeding bij achterblijvende prognoses, indien deze prognoses met zorgvuldigheid zijn opgesteld.

Dat oordeelde het Gerechtshof Amsterdam in een recent arrest (niet gepubliceerd), in een zaak die was aangespannen tegen Albert Heijn. In deze zaak ging het om een voormalige C1000-franchisenemer die zijn winkel liet ombouwen naar een Albert Heijn-vestiging. Voordat hiertoe werd overgegaan, is er door Albert Heijn in maar liefst zes fasen zeer uitvoerig onderzoek gedaan naar de te verwachten omzet. Daarbij heeft Albert Heijn, kort samengevat, ook aangegeven dat de prognoses zijn gebaseerd op een aantal specifiek omschreven gegevens en aannames – onder meer verstrekt door de franchisenemer in kwestie – waarbij tevens was aangegeven dat Albert Heijn geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de juistheid van de prognoses. Tevens werd de franchisenemer erop gewezen dat hij zelf onderzoek moest verrichten naar de juistheid en de volledigheid van de gegevens en zelfstandig advies moest inwinnen bij een onafhankelijk adviseur.

Anders dan de franchisenemer stelde, was het hof het met Albert Heijn eens  dat de werkelijke weekomzet van de betreffende franchisenemer op het moment dat hij de C1000-winkel had een goede voorspeller was voor de toekomst. De door Albert Heijn afgegeven prognose waren dan ook volgens het hof reëel. Ook de franchisenemer zelf vond deze prognose reëel en heeft in de procedure geen omstandigheden gesteld waaruit zou blijken dat dat niet het geval was.

Het hof overwoog daarbij verder dat, aangezien de franchisenemer in kwestie al vanaf 1998 een supermarkt dreef, hij in staat moet worden geacht een “zelfstandige zakelijke afweging te kunnen maken”. De door de franchisenemer geponeerde stelling dat Albert Heijn onrechtmatig zou hebben gehandeld doordat zij druk op hem zou hebben uitgeoefend, wordt dan ook door het hof van de hand gewezen.

Kort en goed, van een ernstige fout in de prognose is geen sprake. De prognose was deugdelijk en de franchisenemer in kwestie haalde bakzeil.

Meer informatie over prognoses en andere franchise gerelateerde aangelegenheden?

 

Deel dit artikel