Home Actueel Arbeidsrecht Franchisenemer van Jumbo wil veel te veel weten

Franchisenemer van Jumbo wil veel te veel weten

Arbeidsrecht Archief
16-04-18

Een franchisenemer van Jumbo dacht een slimme manier te hebben gevonden om subsidie te krijgen van de overheid voor bepaalde werknemers. De ondernemer overtrad daarbij op meerdere fronten de privacywetgeving, ontdekte AVROTROS-programma Radar Radio.

De zaak kwam aan het rollen toen een huisarts in Brabant een brief van een van haar patiënten onder ogen kreeg. In deze  brief vroeg de franchisenemer zijn medewerkers of ze voor een dossieronderzoek een enquête wilden invullen. In de enquête waren ook medische vragen opgenomen. Medewerkers die invulden bepaalde medische klachten te hebben, kregen een vervolgbrief met het verzoek om meer informatie, bijvoorbeeld een kopie van het voorblad van een verklaring omtrent hun klachten.

Je bent wettelijk verplicht om ons van deze informatie te voorzien‘, staat er in de brief. En:

Het dringende verzoek om dit tijdig aan te leveren, zodat […] wij niet met consequenties moeten dreigen, want daar hebben we helemaal geen zin in. Als goed werknemer heb je ook plichten en eentje ervan is ons van de juiste informatie voorzien.’

Dat een werkgever daar helemaal geen recht op heeft (laat staan dat op een werknemer een wettelijke plicht rust), was voor deze franchisenemer niet duidelijk.

De franchiseondernemer stelde de gegevens vervolgens ter beschikking aan een bureau dat personeelsdossiers doorlicht op subsidiemogelijkheden en subsidies binnenhaalt voor medewerkers met een beperking. De franchisenemer in kwestie zag er zelf helemaal geen kwaad in, zo bleek toen hij in de uitzending van Radar aan het woord kwam. Blijkbaar weet hij niet dat werkgevers helemaal geen medische gegevens van hun werknemers mogen opvragen. Zelfs bij een ziekmelding mag een werkgever niet vragen wat een werknemer mankeert.

Gezondheidsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens die wettelijk extra beschermd zijn, maar er zijn – ook onder de AVG die per 25 mei 2018 in werking treedt – uitzonderingen op het verbod om deze bijzondere persoonsgegevens te verwerken.  Eén van die uitzonderingen is de situatie waarin de gezondheidsgegevens noodzakelijk zijn voor de re-integratie of begeleiding van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer.  De noodzakelijkheidseis houdt in dat werkgevers alleen die gegevens mogen verwerken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun specifieke taken. In alle gevallen mogen gezondheidsgegevens alleen worden verwerkt door – of onder verantwoordelijkheid van – een beroepsbeoefenaar die op grond van het beroepsgeheim verplicht is tot geheimhouding.

Toezichthouder AP ziet in deze zaak wel meer overtredingen. ‘Een werkgever mag niet op de stoel van de dokter gaan zitten. Hij mag geen informatie over je gezondheid verzamelen, niet delen en je mag uiteraard ook niet zonder een arts medische gegevens interpreteren’, aldus een woordvoerder. De AP laat ook weten dat ook voor werkgevers geldt dat zij werknemers moeten informeren waarom zij hun gegevens verzamelen. Wij adviseren onze klanten dan ook een privacy reglement te hanteren.

Supermarktketen Jumbo laat weten dat het handelen van de franchisenemer haaks op het privacybeleid van Jumbo zelf staat en gaat de zaak verder onderzoeken.

Wilt u meer weten over medewerkersgegevens onder de AVG? Neem gerust contact met ons op!

 

Deel dit artikel