Home Actueel Intellectueel Eigendomsrecht Foute foto’s

Foute foto’s

Intellectueel Eigendomsrecht
21-09-18 Lucia van Leeuwen

William Rutten, een bekend fotograaf, maakte foto’s van Giel Beelen. De foto’s zouden gebruikt worden voor een reclamecampagne rondom Beelens overstap naar radiozender Veronica, onderdeel van Talpa. RadioFreak wist de hand op foto’s van Giel Beelen mét het Veronica logo te leggen en publiceerde ze op haar website. Rutten eiste een publicatieverbod en schadevergoeding.

Een medewerker van RadioFreak zat een livestream van Giel Beelen te bekijken, toen daar kortstondig een hyperlink zichtbaar werd. Die hyperlink leidde naar een WeTransfer-bestand. En omdat de inlogcode van dat bestand óók even zichtbaar was, nam de medewerker meteen een kijkje. Hij stuitte op foto’s van Giel Beelen met het Veronica-logo. Hij downloadde de foto’s en plaatste ze op de website www.radiofreak.nl.

Rutten meent dat RadioFreak daarmee inbreuk heeft gemaakt op zijn auteursrecht op de betreffende foto’s. Dat de link naar het WeTransfer-bestand kortstondig zichtbaar was, maakt nog niet dat er sprake was van een openbaarmaking met toestemming van de auteursrechthebbende. Die auteursrechthebbende is bovendien de fotograaf Rutten, en niet Giel Beelen.

Door de foto’s te plaatsen op haar website, heeft RadioFreak de foto’s openbaar gemaakt in de zin van de Auteurswet. Omdat dat gebeurd is zonder toestemming van de auteursrechthebbende – Rutten – is inderdaad sprake van auteursrechtinbreuk.

RadioFreak beroept zich ter verdediging op haar citaatrecht, maar dat beroep slaagt niet. Om te kunnen citeren, moet datgene wat je citeert wel eerst openbaar gemaakt zijn en daarvan was geen sprake, aldus de rechter. Over de vereisten voor rechtmatig citeren schreven wij al eerder.

Rutten vordert een schadevergoeding van 9.000 euro. Fors, maar Rutten is dan ook van mening dat de voortijdige publicatie een complete reclamecampagne om zeep geholpen heeft en dat hij (Rutten) reputatieschade heeft geleden, omdat er onbewerkt beeld verschenen is. Rutten vindt bovendien dat RadioFreak een ‘boete verdient’.

De rechter wijst deze forse claims af. De reclamecampagne is geen onderdeel van het geschil en de reputatieschade is onvoldoende onderbouwd, aldus de rechter. Voor een ‘boete’ in civiele zaken is bovendien geen rechtsgrond te vinden in de Nederlandse wet. De rechter acht een schadevergoeding van 1.500 euro daarom passend. En gezien het verloop van het geschil voorafgaand aan de rechtszaak en de uitkomst daarvan – een schadevergoeding van 1.500 euro in plaats van de gevorderde 9.000 euro – wijst de rechter ook de eis tot vergoeding van de volledige proceskosten af. Een vergoeding van werkelijk proceskosten (waaronder de kosten van de advocaat) is gebruikelijk in zaken betreffende het intellectuele eigendom, maar de rechter mag afwijkend beslissen.

Hoewel Rutten het gevorderde verbod toegewezen heeft gekregen, zal de financiële uitkomst van de zaak voor hem teleurstellend zijn.

Meer weten over (inbreuk op) auteursrecht? Neem contact met ons op!

Deel dit artikel