Home Actueel Archief Familierecht

Familierecht

Archief
25-08-14

Het familierecht is weer volop in beweging. In deze bijdrage worden twee aandachtspunten naar voren gebracht die op u van toepassing kunnen zijn.

Sinds dit jaar is het niet alleen mogelijk het gezag over uw kind(eren) via het digitale loket Rechtspraak te registreren maar ook het benoemen van een voogd na uw overlijden kan nu gemakkelijk en kosteloos via het digitale loket. Een andere opvallende wijziging is dat per 1 januari 2015 een nieuwe bezuiniging wordt doorgevoerd in “alimentatieland”; de fiscale voordelen van de ouders worden versoberd.

Gezag aanvragen en voogd benoemen via het digitale loket

Hoe zat het ook alweer? U kunt eenvoudig via het digitale loket van de rechtbank het gezamenlijk gezag over uw minderjarige kind(eren) aanvragen. U hoeft niet meer naar de rechtbank, maar u kunt gemakkelijk met uw DigiD en het BS-nummer van uw kind(eren) achter uw computer het gezamenlijk gezag aanvragen.

Sinds het tweede kwartaal van dit jaar is het ook mogelijk via het digitale loket de voogdij over uw kind(eren) te regelen of te wijzigen voor het geval u komt te overlijden. Het is niet meer nodig hiervoor naar de notaris te gaan om een testament op te laten maken of te laten wijzigen en dat bespaart notariskosten. Hoe benoemt u een voogd? U kunt alleen of samen met de andere ouder, via een web-formulier in het gezagsregister laten registreren wie na uw overlijden als voogd het gezag over uw kind(eren) kan verkrijgen. Ook hiervoor heeft u uw DigiD en het BS-nummer van uw kind(eren) nodig. Heeft u reeds bij testament een gezagsvoorziening na overlijden geregistreerd dan kunt u ook een aantekening laten maken in het gezagsregister. De meest recente registratie geldt.

Fiscale wijzigingen per 01-01-2015

Per 1 januari 2015 zal een aantal fiscale regelingen rond kinderen worden afgeschaft. Van de elf regelingen blijven er slechts vier over. Alleen de kinderbijslag, de kinderopvangtoeslag, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en het kindgebondenbudget blijven bestaan. Vooral de alimentatiebetaler wordt hierdoor getroffen omdat de aftrekpost  “uitgaven voor levensonderhoud van kinderen” komt te vervallen. Een daling in koopkracht dus. De alimentatieontvanger wordt daarentegen gecompenseerd voor het wegvallen van bepaalde regelingen en dat zorgt voor minder nadelige financiële gevolgen dan aan de kant van de alimentatiebetaler. Het is nog niet duidelijk hoe er in de praktijk zal worden omgegaan met deze afschaffing maar verwacht wordt dat de afschaffing zal leiden tot een toename in de wijzigingsprocedures voor alimentatie omdat de kinderalimentatie daardoor niet meer voldoet aan de wettelijke maatstaven. Er is immers bij de vaststelling van de draagkracht rekening gehouden met de aftrekpost. Bent u op dit moment in onderhandeling over de hoogte van de kinderalimentatie, dan is het zinvol te anticiperen op deze wijziging per 1 januari 2015.

Heeft u naar aanleiding van de bovenstaande bijdrage vragen, neem dan gerust contact met ons op of kom langs op de Dag van de Scheiding (12 september 2014 – 9:00-17:00). 

Deel dit artikel