Home Actueel Sportrecht Familie van Nouri stelt Ajax aansprakelijk

Familie van Nouri stelt Ajax aansprakelijk

Sportrecht
07-06-18

Opeens viel Abdelhak Nouri op de grond, tijdens die oefenwedstrijd op 8 juli 2017 tussen Ajax en Werder Bremen. Er was geen tegenstander in de buurt, de wereld stond even stil.

Op YouTube is te zien hoe clubarts Don de Winter het veld op komt lopen, even later gevolgd door een medisch team dat in het stadion aanwezig is. Op het veld komt een ambulance en medici zijn in de weer met een defibrillator. Uiteindelijk wordt Nouri met een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Later blijkt dat Nouri een hartstilstand had, met hersenschade tot gevolg.

Al snel komen de speculaties op gang. Is er wel adequaat ingegrepen? Het Football Emergency Medicine Manual van de FIFA geeft aan dat als een speler zonder fysiek contact met andere spelers ineenstort, direct met een defibrillator gereanimeerd moet worden. Is te lang gewacht met hartmassage?

In het contract tussen Nouri en Ajax is een arbitrageclausule opgenomen, waarin is bepaald dat alle geschillen tussen Nouri en Ajax aan arbiters moeten worden voorgelegd. En een geschil is zeker aanwezig. De familie van Nouri heeft onderzoek laten doen naar de omstandigheden direct nadat Nouri in elkaar zakte en kwam tot de conclusie dat de verleende zorg onvoldoende was. De opgelopen hersenschade had misschien kunnen worden voorkomen. De familie heeft Ajax aansprakelijk gesteld voor de schade die Nouri heeft geleden en nog zal lijden.

Is Ajax aansprakelijk? Luister naar deze podcast (vanaf 0:25 seconden):


Ajax is werkgever van Nouri en heeft, als werkgever, een zorgplicht jegens Nouri. Die zorgplicht houdt in dat adequate medische zorg moet worden verleend als zich, “tijdens de uitoefening van de werkzaamheden”, een ongeval voordoet. De familie van Nouri hoeft niet te bewijzen dat Ajax te kort is geschoten. Als sprake is van schade – en dat is er zeker – dan moet Ajax aantonen dat alles is gedaan dat redelijkerwijze kon worden gedaan om “schade” te voorkomen.

Drie arbiters zullen zich over de zaak buigen. Zij zullen ongetwijfeld van de advocaten van de familie van Nouri, maar ook van de advocaten van Ajax de nodige deskundigenrapporten krijgen, maar uiteindelijk zullen zij een uitspraak moeten naar billijkheid; als de billijkheid dat vereist, kunnen wettelijke bepalingen buiten beschouwing worden gelaten. In deze trieste zaak kan het alle kanten opgaan.

Praktijkgroep Sportrecht
Rutger Middendorf

Deel dit artikel