Home Actueel Archief Facebook kan uw zaak maken of breken

Facebook kan uw zaak maken of breken

Archief
15-02-16

Tegenwoordig zijn veel mensen actief op social media. Mensen delen hun dagelijkse bezigheden en speciale gebeurtenissen steeds vaker op Facebook, Instagram en Twitter.

Dit lijkt op het eerste gezicht onschuldig, maar brengt ook risico’s met zich mee. Uit vrij recente jurisprudentie blijkt dat berichten op social media gebruikt kunnen worden als bewijs in familierechtelijke procedures. Hieronder worden een drietal uitspraken besproken waarin social media-berichten, een belangrijke rol hebben gespeeld.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft een uitspraak gedaan over de vraag of een man de verplichting heeft zijn ex-vrouw partneralimentatie te betalen. De man stelt dat de vrouw en haar partner samenwonen. De man overlegt als onderbouwing van zijn stelling een aantal Facebook berichten van de vrouw. In de berichten schrijft de vrouw dat zij haar nieuwe partner ziet als de vader van haar kinderen, dat hij goed voor hen zorgt en hen verwent met cadeaus. Ook geeft ze aan ’s ochtends broodjes voor haar partner te smeren en dat ze samen twee honden hebben. Naar het oordeel van het hof vormen de berichten, tevens bezien tegen de achtergrond dat de vrouw en haar partner een duurzame affectieve relatie hebben en in dezelfde woning wonen, voldoende aanwijzing dat zij samenwoont met haar partner en daardoor geen recht meer heeft op partneralimentatie.

Ook bij een vader, die zich op Facebook meerdere malen negatief uitlaat over de moeder van zijn kinderen, worden zijn berichten op social media tegen hem gebruikt. Hij noemt zijn ex-vrouw een monster en beticht haar van leugens. De kinderrechter houdt rekening met deze berichten en beslist om het gezag bij de vader weg te halen en de moeder het eenhoofdige gezag toe te wijzen.

Pas ook op met het veranderen van de status op Facebook. Dit keer kroop de ex-vrouw door het oog van de naald, maar het had ook anders kunnen aflopen op het moment dat zij haar status in gehuwd veranderde om van een stalker af te komen. Haar ex-man verzoekt tot beëindiging van partneralimentatie. De rechtbank wijst het verzoek van de man toe. De ex-vrouw gaat vervolgens in hoger beroep en stelt dat zij niet getrouwd is, maar dat zij haar status heeft veranderd zodat zij niet meer via Facebook werd lastiggevallen met seksueel getinte berichten door ongewenste derden. Verder stelt mevrouw dat de man met wie ze samen haar status heeft veranderd in Ghana woont, en naar haar weten nog nooit in Nederland is geweest en dat er dus ook geen sprake is van samenwonen als ware zij gehuwd. Het hof beslist dat de vrouw voldoende gemotiveerd verweer heeft gevoerd en dat de gewijzigde Facebook status onvoldoende bewijs is. 

Let dus op wat je post of wat er gepost wordt. Berichten op social media, kunnen grote gevolgen hebben.

 

Deel dit artikel