Home Expertise Intellectueel eigendomsrecht

Intellectueel eigendomsrecht

IE uitgelegd in een paar stappen

Intellectueel eigendomsrecht

Intellectueel eigendom – zoals merken, modellen, handelsnamen, auteursrechten, domeinnamen, octrooien en databases – maar ook know how en bedrijfsgeheimen vormen in een belangrijk onderdeel van uw onderneming.

Ons Team Intellectueel Eigendomsrecht staat zowel kleine als grote ondernemingen bij en adviseert in heldere taal over de vastlegging, structurering, exploitatie én bescherming van uw intellectueel eigendom. Wij helpen bijvoorbeeld met het opstellen van licentieovereenkomsten, geheimhoudingsverklaringen en distributieovereenkomsten, en geven advies over de positie van intellectueel eigendom bij fusies of overnames. Ook adviseren en procederen wij in geval van inbreuk op uw intellectueel eigendomsrecht.

Media en reputatie

Het Team Intellectueel Eigendomsrecht adviseert en procedeert ook op het snijvlak van vrijheid van meningsuiting en het recht op bescherming van eer en goede naam. Wij hebben ruime ervaring met onrechtmatige perspublicaties, reputatiemanagement en de verwijdering van onjuiste informatie op het internet.

Reclamerecht

Reclame is essentieel voor iedere business. Wij staan ondernemingen ook bij in vraagstukken over (on)toelaatbare reclame-uitingen, inclusief (ongeoorloofde) vergelijkende reclame. Zo kan het Team Intellectueel Eigendomsrecht op voorhand toetsen of uw reclame-uiting voldoet aan alle (wettelijke) vereisten en adviseren over eventuele aanpassingen.

 

Team Intellectueel Eigendomsrecht

Bekijk alle advocaten
Bekijk alle berichten