Home Expertise Cassatie Cassatie

Quick scan

Indien hieraan behoefte bestaat, wordt eerst een afspraak gemaakt om de zaak (bij ons op kantoor) door te spreken voordat een Quick scan wordt opgesteld.

Bij een Quick scan wordt slechts de eindbeslissing van de rechter bekeken en een voorlopige mening gegeven over de kansen in cassatie. De tijdsinvestering die gemoeid is met een dergelijk advies is veel korter dan een regulier cassatieadvies waardoor de kosten beperkter zijn. Indien de cliënt na een positieve Quick scan een uitvoeriger analyse en inschatting van de proceskansen wenst, wordt een aanvullend cassatieadvies opgesteld. In geval van een Quick scan kan vooraf een prijsafspraak worden gemaakt.

Een Quick scan kan zo nodig op zeer korte termijn worden verschaft. De advisering vindt plaats in nauw contact met de advocaat in feitelijke instantie(s).

Second opinion

Na een negatief cassatieadvies ontstaat soms de behoefte een andere cassatieadvocaat nog eens naar de zaak te laten kijken. Veelal moet dit binnen enkele dagen, omdat de cassatietermijn dreigt te verstrijken. Onze cassatieadvocaten zijn in staat binnen een kort tijdsbestek een second opinion uit te voeren. Wij beoordelen dan – afzonderlijk van het eerder gegeven negatieve advies – of het de moeite waard is om cassatieberoep in te stellen. Wij brengen hierbij, na een analyse van de gewraakte uitspraak, in kaart of aanknopingspunten bestaan voor een cassatieberoep. Luidt het advies positief dan zullen wij desgewenst tijdig cassatieberoep instellen.

Kosten voor een cassatieadvies

In cassatie berekenen wij een standaard uurtarief. Uiteraard zal de omvang de complexiteit van het dossier en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden van invloed zijn op de hoogte van de kosten. In overleg kan een fixed fee worden afgesproken.

Voor een Quick scan wordt na ontvangst van de te beoordelen uitspraak vooraf een vaste prijsafspraak gemaakt.

Wij adviseren of procederen niet onder gefinancierde rechtsbijstand.