Home Expertise Cassatie Cassatie

Cassatietermijn

Voor de meeste cassatiezaken geldt een cassatietermijn van 3 maanden, na de dag van de uitspraak. Maar soms gelden ook kortere cassatietermijnen. De cassatietermijn voor een arrest in kort geding is bijvoorbeeld 8 weken, voor een geschil over een handelsnaam één maand en voor een faillissementszaak 8 dagen. Het is daarom cruciaal om tijdig een cassatieadvocaat in te schakelen om na te gaan binnen welke termijn civiele cassatie kan worden ingesteld.

Het is belangrijk ook een zaak niet pas kort voor de termijn aan ons kantoor voor te leggen voor het geven van een cassatieadvies. Cassatie is tijdrovend werk. Het procesdossier moet namelijk worden doorgelezen, er moet jurisprudentieonderzoek worden gedaan en de rechterlijke beslissingen moeten worden geanalyseerd.

Het is niet de bedoeling dat een cassatieadvies pas vlak voor het verstrijken van de cassatietermijn wordt uitgebracht. U heeft dan bij een negatief cassatieadvies nog genoeg tijd voor het vragen van een second opinion of het in het geval een positief cassatieadvies het instellen van een cassatieberoep.