Home Actueel Contractenrecht Even een monteur bellen. Of nee, toch maar niet…

Even een monteur bellen. Of nee, toch maar niet…

Contractenrecht
08-05-18

Als mevrouw B. last heeft van een ernstige lekkage aan haar dak, belt ze schoorsteenbedrijf Lekdetectie.  Maar als de bestelde monteurs aan de deur verschijnen, zegt ze geen gebruik meer te willen maken van hun diensten. De rekening die ze krijgt, laat ze onbetaald.

Mevrouw B. spreekt af dat het bedrijf de volgende dag, in de tweede helft van de middag een lekdetectie in haar woning zou uitvoeren. De monteurs zouden bij vertrek van het voorgaande adres waar zij een klus hadden, telefonisch aan mevrouw Bouquet laten weten op welk tijdstip ze naar verwachting bij haar woning zouden arriveren.

De volgende dag melden twee monteurs van Lekdetectie zich omstreeks 16.15 uur bij mevrouw B. Maar mevrouw B. weigert de monteurs toe te laten en wil geen gebruik meer maken van de diensten van Lekdetectie.

Lekdectectie stuurt desalniettemin een rekening, omdat twee monteurs zich conform afspraak bij mevrouw B. gemeld hadden,  maar onverrichterzake moesten vertrekken. Ondanks ingebrekestelling, herhaalde aanmaning en het inschakelen van een incassogemachtigde betaalde mevrouw Bouquet niet.

Tegenover de ingeschakelde rechter zegt mevr. B. dat  dat er helemaal geen overeenkomst bestond. De rechter volgt haar niet. Mevrouw B. had duidelijk gemaakt dat ze vooraf gebeld wilde worden om ervoor te zorgen dat haar echtgenoot de monteurs kon ontvangen en begeleiden. Zelf was ze daartoe volgens eigen zeggen vanwege haar werk niet in staat, hoewel ze thuis was. Omdat de monteurs niet van tevoren hadden gebeld over het exacte tijdstip, kon de deal  niet doorgaan. Maar de rechter vond het  niet interessant of er nou wel of niet gebeld was. De rechter begrijpt niet waarom de monteurs hun werk niet gewoon konden doen, vooral niet omdat mevrouw zelf met spoed zo’n detectie wenste. Ze had eventueel kunnen verlangen dat de monteurs daarmee zouden wachten totdat haar echtgenoot was verschenen, maar de mededeling dat ze geen gebruik meer wilde  maken van de diensten van Lekdetectie, moet worden gekwalificeerd als een opzegging door de opdrachtgever in de zin van artikel 7:408 lid 1 en 3 BW. Als een overeenkomst, zoals in dit geval, eindigt voordat de opdracht is volbracht, mag de opdrachtnemer volgens artikel 7:411 voor de reeds verrichte werkzaamheden een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon in rekening brengen.

In het geval van Lekdetectie omvat het werk meer dan alleen het opsporen van de lekkage zelf, aldus de rechter. Tot de opgedragen ‘werkzaamheden’ behoren ook de werkzaamheden die aan een opdracht vooraf gaan en daarmee samenhangen, zoals het inplannen van de afspraak, het instrueren van de monteurs en het (doen) verschijnen van de monteurs ter plekke.

Mevrouw B. zal moeten betalen.

Wilt u advies over een overeenkomst van opdracht? Neem gerust contact met ons op!

Team contractenrecht
Linda Relouw

Deel dit artikel