Home News Arbeidsrecht Voorschot NOW ontvangen? Let op: informeer je werknemers!

Voorschot NOW ontvangen? Let op: informeer je werknemers!

Arbeidsrecht Corona
19-05-20

Werkgevers die een NOW-aanvraag hebben gedaan zullen inmiddels een “Beslissing: voorschot tegemoetkoming NOW” hebben ontvangen, of ontvangen deze binnenkort. Op grond van de NOW-regeling geldt na ontvangst van dit besluit een aantal verplichtingen voor de werkgever waar hij aan moet voldoen. Een belangrijke verplichting die wij willen toelichten is de informatieplicht.

De informatieplicht is uitgewerkt in artikel 13 sub d NOW en verplicht de werkgever de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) te informeren over de verkregen subsidieverlening. Heeft de organisatie geen OR of PVT, dan dient de werkgever de werknemers rechtstreeks te informeren. Niet voldoen aan deze informatieverplichting, kan leiden tot een gedeeltelijke of volledige terugvordering van de verstrekte subsidie.

Inhoud informatieplicht

De NOW-regeling geeft weinig details over de inhoud van de informatieplicht, anders dan dat de werkgever de OR, PVT of werknemers moet “informeren” over de subsidieverlening. Wij interpreteren deze verplichting als volgt:

De werkgever dient de OR, PVT of werknemers te informeren over de subsidieverlening en het feit dat hij een voorschot heeft gekregen. Hiermee kan de werkgever inzichtelijk maken dat hij zich inspant om het reguliere loon van de werknemers door te kunnen betalen en (vooralsnog) niet over hoeft te gaan tot ontslag van werknemers wegens bedrijfseconomische redenen. Meer (financiële) details over de inhoud van de subsidieverlening zijn wat ons betreft niet noodzakelijk. Het doel van de informatieplicht is namelijk dat bij de werknemers onzekerheid wordt weggenomen over hun eigen inkomsten, maar ook over de vraag of de organisatie zich de loondoorbetaling wel kan veroorloven. Indien een OR of PVT is ingesteld, kan deze de werkgever ondersteunen in de communicatie over de subsidieverlening aan de werknemers.

Wij adviseren werkgevers schriftelijk aan deze informatieplicht te voldoen middels een brief of e-mail aan de OR, PVT of (waar nodig) alle werknemers. Deze kennisgeving kan op een later moment als bewijs dienen dat werkgever aan de informatieplicht heeft voldaan. Zoals gezegd kan het niet voldoen aan deze verplichting nadelige gevolgen hebben en leiden tot een vermindering van de aanspraak op subsidie. Informeer dus!

Vragen over de informatieplicht binnen uw organisatie? De advocaten van ons Team Arbeidsrecht helpen u graag.

Nienke Klazinga

Share this article