Home News Intellectueel Eigendomsrecht Uitvinderschap bij uitvindingen die zijn gemaakt met artificial intelligence

Uitvinderschap bij uitvindingen die zijn gemaakt met artificial intelligence

Intellectueel Eigendomsrecht
05-08-20

Jaarlijks worden door de internationale vereniging AIPPI Study Questions uitgezet, actuele onderwerpen waarbij wordt gezocht naar harmonisatie van wet- en regelgeving op het gebied van Intellectuele Eigendom.

Nine Bennink heeft meegewerkt de beantwoording en het rapport van de Study Question Q272 Inventorship of inventions made using artificial intelligence, een Study Question over de vraag hoe een onderdeel van het Europese Octrooirecht kan worden toegepast bij uitvindingen die tot stand zijn gekomen door het gebruik van artificial intelligence.  

De beantwoording van deze vraag en het rapport is te vinden op de website van het AIPPI via: https://aippi.nl/wp-content/uploads/2020/06/Q272-Answers-Dutch-group-inventorship-inventions-AI.pdf

Team Intellectueel Eigendomsrecht
Nine Bennink

Share this article