Home News Arbeidsrecht Regeling compensatie transitievergoeding

Regeling compensatie transitievergoeding

Arbeidsrecht
28-02-19

Na lang wachten is gisteren eindelijk de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. Met deze regeling moet het in stand houden van een slapend dienstverband voor zieke werknemer om te ontkomen aan het betalen van een transitievergoeding in de toekomst worden voorkomen. Bovendien biedt deze regeling een mogelijkheid om een compensatie te ontvangen voor de reeds uitbetaalde transitievergoedingen aan zieke werknemers.

Transitievergoeding bij langdurige zieke werknemer

Wanneer de arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer wordt opgezegd is een transitievergoeding verschuldigd. Aangezien er na twee jaar ziekte (meestal) geen loondoorbetalingsverplichting bestaat kan het voordelig zijn om een werknemer in dienst te houden (een slapend dienstverband). Er is immers alleen een transitievergoeding verschuldigd wanneer de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd door de werkgever. Aan een slapend dienstverband zitten overigens soms voor de werkgever ook een aantal nadelen. Wanneer de werknemer geheel of gedeeltelijk herstelt, kan hij mogelijk weer een arbeidsplaats claimen en de hoogte van de verschuldigde transitievergoeding wordt elke zes maanden hoger.

Gelukkig biedt de nieuwe wet een oplossing.

Wat houdt de wet in?

De gepubliceerde regeling kent een compensatie toe aan werkgevers die een transitievergoeding hebben betaald bij ontslag van een langdurig zieke werknemer. Deze compensatie zal met terugwerkende kracht gelden tot 1 juli 2015. Dit betekent dat een werkgever voor alle aan een zieke werknemer uitbetaalde transitievergoedingen vanaf 1 april 2020 een verzoek kan doen bij UWV om hiervoor een compensatie te ontvangen.

Beperkingen compensatie

De hoogte van de compensatie is aan een aantal beperkingen gebonden:

  1. de transitievergoeding die is opgebouwd nadat de loondoorbetalingsverplichting is geëindigd wordt niet gecompenseerd;
  2. niet meer dan het bedrag dat tijdens ziekte aan de werknemer is betaald wordt gecompenseerd;
  3. de periode dat een loonsanctie is opgelegd telt niet mee bij berekening van de hoogte van de compensatie.

Wat kan dit betekenen voor u?

Reeds afscheid genomen van een zieke werknemer? Indien er in de afgelopen jaren een transitievergoeding is betaald aan een zieke werknemer dan kunnen de kosten hiervan vanaf 1 april 2020 (gedeeltelijk) gecompenseerd worden. Het indienen van een verzoek voor transitievergoedingen die betaald zijn vóór 1 april 2020 is gebonden aan een termijn van 6 maanden. Deze aanvragen dienen dus vóór 1 oktober 2020 bij UWV binnen te zijn.

Een zieke werknemer in dienst? In verband met de nadelen van een slapend dienstverband en de beperkingen van de compensatie is het, nu deze regeling met zekerheid in werking zal treden, (financieel gezien) verstandig om afscheid te nemen van deze werknemer. Dit kan middels toestemming van UWV of met wederzijds goedvinden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Na uitbetaling van de transitievergoeding kan vanaf 1 april 2020 het verzoek tot compensatie ook ingediend worden bij UWV.

Wij helpen u graag bij het adviseren in het kader van deze regeling én het beheren van een dossier waarmee in 2020 compensatie kan worden verkregen bij UWV. U kunt contact opnemen met Liselotte Mannaerts (06-22770555 / mannaerts@kadv.nl) of Nienke Klazinga (06-21593306 / klazinga@kadv.nl).

Share this article