Home News Arbeidsrecht (on)mogelijk reorganiseren tijdens NOW

(on)mogelijk reorganiseren tijdens NOW

Arbeidsrecht Corona
11-06-20

De afgelopen periode hebben wij je meermaals op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen omtrent NOW. Een uitgebreide uitleg van NOW 2.0 vind je hier. Veel ondernemers zijn in de afgelopen maanden tot de conclusie gekomen dat hun personeelsbestand toch zal moeten inkrimpen, maar hebben dit uitgesteld vanwege de gevolgen daarvan in het kader van NOW 1.0. Ook hebben veel ondernemers eerst even afgewacht hoe het zou lopen met de coronacrisis. De vraag is nu of het noodzakelijk is die inkrimping opnieuw uit te stellen tot na NOW 2.0. Hieronder zetten wij de (on)mogelijkheden om te reorganiseren nader uiteen.

Ook NOW 2.0 kent enige negatieve gevolgen bij een personeelsinkrimping, met het doel zulke inkrimpingen zoveel als mogelijk te beperken. Het gaat om de volgende nadelen:

De laatstgenoemde sanctie is nieuw in NOW 2.0. Omdat de definitieve regeling van NOW 2.0 nog niet bekend is en naar verwachting pas op 22 juni gepubliceerd zal worden, bestaat er tot dat moment nog onduidelijkheid hoe deze sanctie precies uitwerkt. Niet helder is bijvoorbeeld wanneer de sanctie precies in werking treedt: op het moment dat een melding collectief ontslag bij UWV WERKbedrijf wordt gedaan, of op het moment dat een ontslagaanvraag bij UWV WERKbedrijf wordt ingediend waarop de WMCO van toepassing is, of zelfs al op het moment dat een beëindigingsovereenkomst wordt gesloten die onder deze werkingssfeer valt. Vanwege deze onduidelijkheden past terughoudendheid bij dergelijke collectieve ontslagen tot 22 juni a.s.

Welke vorm van reorganisatie is wél mogelijk?
Ondanks het feit dat NOW 2.0 nog steeds de nodige sancties op ontslag kent, betekent dat niet dat er helemaal geen mogelijkheden zijn om het personeelsbestand in te krimpen.

Het aangaan van beëindigingsovereenkomsten tijdens de looptijd van NOW (1.0 en 2.0) is namelijk gewoon toegestaan. Deze wijze van beëindiging heeft geen sanctie tot gevolg. Wel is het verstandig in een dergelijke overeenkomst de einddatum van de arbeidsovereenkomst niet te stellen op een datum voor 1 oktober 2020, om zo een daling van de loonsom in de subsidieperiode te voorkomen. Ook moet voorkomen worden dat de beëindigingsovereenkomst onder de werkingssfeer van de WMCO valt, gelet op de korting van 5%. Het aantal ontslagen (inclusief beëindigingsovereenkomsten) in een periode van 3 maanden binnen een werkgebied moet daarvoor beperkt blijven tot 19.

Ten slotte is het niet verlengen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd ook nog altijd mogelijk. Ook daar is het raadzaam in gedachten te houden dat dit leidt tot een verlaging van de loonsom. Dit kan opgevangen worden door een verlenging tot 1 oktober 2020 af te spreken, mits er daardoor geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Als je hulp wilt bij het onderzoeken van de mogelijkheden van een reorganisatie van de onderneming, zijn de advocaten van ons team Arbeidsrecht graag beschikbaar voor een nadere toelichting.

Team Arbeidsrecht
Nienke Klazinga

Share this article