Home News Arbeidsrecht NOW 3.0

NOW 3.0

Arbeidsrecht Corona
02-10-20

Deze week is meer duidelijk geworden over de inhoud van het steunpakket voor NOW 3.0 in een brief van minister Koolmees. De officiële regeling wordt later deze maand gepubliceerd, vermoedelijk halverwege oktober. Hieronder tref je de voorlopige inhoud van NOW 3.0 aan, samen met een vergelijking ten opzichte van NOW 1.0 en 2.0.

 

Ondanks dat de strekking van NOW 3.0 hetzelfde is als van NOW 1.0 en 2.0, wijkt de regeling inhoudelijk op veel punten af van haar voorgangers. Het grootste verschil is dat de regeling is opgeknipt in drie tijdvakken (tranche drie, vier en vijf), met ieder eigen regels. De subsidie wordt steeds verder afgebouwd.

Hieronder tref je een overzicht van de belangrijkste gegevens van NOW 3.0.

 

Hogere omzetdaling vereist, lagere vergoedingen loonsom

Voor NOW 3.0 gaat de minimaal vereiste omzetdaling omhoog. De omzetdaling wordt nog steeds vergeleken met de omzet over 2019. Voor de derde tranche (oktober – december) blijft een omzetdaling van 20% of meer voldoende om subsidie te krijgen. In de vierde en vijfde tranche is echter een omzetdaling van 30% of meer vereist.

Indien er al een aanvraag is ingediend voor NOW 2.0 en de subsidie is verleend, dient de periode van omzetdaling voor de derde tranche van NOW 3.0 aan te sluiten op de eerder gekozen periode van omzetdaling voor NOW 2.0. De vierde en vijfde tranche van NOW 3.0 moeten ook steeds aansluiten op de eerdere tranche.

De loonsom van juni 2020 is relevant voor de subsidie onder NOW 3.0.

Het maximale vergoedingspercentage daalt (onder NOW 1.0 en 2.0 was dat 90%), namelijk in de derde tranche naar 80% van de loonsom, in de vierde tranche 70% en in de vijfde tranche 60% van de loonsom. In de vijfde tranche wordt ook het maximale loon per werknemer verlaagd naar 1x het maximum dagloon.

Met deze versoberingen wil de regering laten zien dat er nog steeds steun wordt geboden aan ondernemingen, maar dat ondernemingen zich ook moeten aanpassen aan de nieuwe economische realiteit.

Verval korting bedrijfseconomisch ontslag en mogelijkheid daling loonsom

Ook komen er versoepelingen in de regeling voor NOW 3.0. Onder NOW 1.0 en 2.0 werd nog een bepaalde korting toegepast (onder voorwaarden) als een werkgever via UWV toestemming vroeg voor bedrijfseconomisch ontslag. Die korting vervalt onder NOW 3.0. De regering geeft expliciet aan dat werkgevers onder NOW 3.0 de ruimte wordt geboden om te herstructureren, waar dat nodig is vanwege de langdurige veranderingen in de economie. Niet alle werkgelegenheid kan immers behouden blijven.

Daarnaast krijgen werkgevers onder NOW 3.0 de mogelijkheid om de loonsom tijdens de subsidieperiode te laten dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020, zonder dat dit gevolgen heeft voor de subsidie. Er wordt een vrijstellingspercentage geïntroduceerd. Dit is het percentage van de totale loonsom dat de werkgever kan laten dalen zonder gevolgen voor de hoogte van de subsidie. In de derde tranche is dit vrijstellingspercentage 10%, in de vierde tranche 15% en in de vijfde tranche 20%.

Inspanningsverplichting werk naar werk

Een andere wijziging is dat voor NOW 3.0 een nieuwe inspanningsverplichting is opgenomen voor de werkgever om mee te werken aan de begeleiding naar nieuw werk van de werknemer. Concreet houdt deze nieuwe inspanningsverplichting in dat de werkgever verplicht is om in het tijdvak waarin hij subsidie heeft aangevraagd, telefonisch contact op te nemen met UWV via de UWV-telefoon NOW in het kader van begeleiding van werk naar werk. De verplichting geldt alleen voor de werknemers waarvoor werkgever een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen heeft ingediend bij UWV. Indien werkgever geen contact met UWV opneemt, wordt een korting van 5% op het subsidiebedrag toegepast. Let op: deze inspanningsverplichting geldt naast de inspanningsverplichting voor scholing.

De bovenstaande toelichting baseren we op de informatie die nu bekend is. De officiële tekst van NOW 3.0 is nog niet gepubliceerd. Vanzelfsprekend informeren we je hierover, als daar wijzigingen uit voortvloeien ten opzichte van de informatie hierboven. Voor een nadere toelichting zijn de advocaten van ons Team Arbeidsrecht graag beschikbaar.

Team Arbeidsrecht
Lisanne van Geest

Share this article