Het Wetsvoorstel Franchise is zojuist gepubliceerd!

11 February 2020 | Myrthe Steenhuis

Het Wetsvoorstel Franchise is zojuist gepubliceerd!

Vandaag, is het Wetsvoorstel Franchise, de Memorie van Toelichting en het advies van de Raad van State naar de Tweede Kamer gestuurd. Nadat de Tweede Kamer zich hierover gebogen heeft, gaat het Wetsvoorstel naar de Eerste Kamer. Een en ander zal in ieder geval een aantal maanden in beslag gaan nemen.

Klik hier voor de link naar het Wetsvoorstel en de overige de stukken. Op korte termijn volgt meer!

Team Franchise
Myrthe S.J. Steenhuis
Linda Relouw