Home News Arbeidsrecht Definitieve wijzigingen NOW 1.0

Definitieve wijzigingen NOW 1.0

Arbeidsrecht Corona
28-05-20

Afgelopen dinsdag hebben we je uitgebreid op de hoogte gebracht van de voorgenomen wijzigingen in NOW 1.0. Gisteren zijn de wijzigingen nader uitgewerkt. Hier en daar zijn nu meer details duidelijk geworden die we hier graag voor je op een rij zetten.

In het kader van de volgende drie wijzigingen zijn enige belangrijke verduidelijkingen gebleken ten opzichte van de eerdere berichtgeving:

 1. Subsidie bij lage of 0-loonsom in januari
  Hoofdregel is dat de loonsom van januari 2020 wordt gebruikt voor de berekening van de subsidie. Dit kan nadelig uitpakken voor ondernemingen die in deze maand een (aanzienlijk) lagere loonsom hadden. Voor deze ondernemingen wordt een alternatieve berekeningsmethode ingevoerd. Deze berekeningsmethode geldt niet enkel voor seizoenswerk, maar voor alle ondernemingen waarbij de loonsom in maart t/m mei 2020 hoger is dan 3x de loonsom van januari 2020. Gevolg is ook dat werkgevers die in januari 2020 geen loonsom hadden, maar in de maanden maart tot en met mei 2020 wel, nu wel voor een subsidie in aanmerking komen en een stijging van de loonsom ook wordt meegenomen in de toekenning van de subsidie. De peildatum voor het bepalen van de loonsom van maart is 15 mei 2020 en voor de loonsommen van april en mei is de peildatum 19 juli 2020.
 2. Filteren dertiende maand uit loonsom
  Door het uitkeren van een dertiende maand in januari, is het mogelijk dat deze maand niet representatief is voor de hoogte van de loonsom en dus voor de berekening van de NOW. Daarom wordt een extra periode salaris uit de loonsom van januari gefilterd, tijdens zowel de referentieperiode als de subsidieperiode. Het gaat hier enkel om salaris in de vorm van een extra periode en niet om andere incidentele betalingen die verband houden met de resultaten van de onderneming of het functioneren van werknemers, zoals bonussen of winstuitkeringen.
 3. Aanvragen subsidievaststelling
  In onze eerdere mailing gaven wij aan dat de vaststelling van de subsidie voor NOW 1.0 kan worden aangevraagd vanaf 7 september 2020. Deze datum is verplaatst naar 7 oktober 2020. Het verzoek tot vaststelling dient binnen 24 weken na de genoemde datum ingediend te worden. Voor verzoeken waarbij een accountantsverklaring verplicht is, wordt de termijn verlengd naar 38 weken.

Voor de overige drie aangekondigde wijzigingen is de inhoud van onze eerdere berichten bevestigd:

 1. Overgang van onderneming & startende ondernemingen
  Voor startende ondernemingen gold al een afwijking van de standaardregel voor de omzetbepaling. Voor deze ondernemingen wordt niet gekeken naar de omzet over heel 2019, maar naar de omzet vanaf de start van de onderneming tot en met februari 2020, omgerekend naar drie maanden. Deze afwijkingsmogelijkheid wordt ook beschikbaar gesteld in geval van een overgang van onderneming na 1 januari 2019, maar uiterlijk op 1 februari 2020.
 2. Accountantsverklaring
  Een accountantsverklaring wordt verplicht voor ondernemingen die een voorschot hebben ontvangen van € 100.000,- of meer, of een uiteindelijke subsidie van € 125.000,- of meer.
  In geval een voorschot van € 20.000,- of meer is verstrekt, of de uiteindelijke subsidie € 25.000,- of meer bedraagt, dient een verklaring van een deskundige overgelegd te worden. Minister Koolmees wijst op een later moment de deskundigen aan die een dergelijke verklaring kunnen afgeven.
  Voor situaties waarin geen accountantsverklaring verplicht is, is het mogelijk dat er een controle door UWV plaatsvindt. De aanvrager dient immers over een controleerbare administratie te beschikken en dient melding te doen indien hij niet meer aan de NOW-vereisten voldoet.
 3. Openbaarmaking
  Op de website van UWV worden aanvragers van de NOW gepubliceerd, inclusief de verleende voorschotten en vastgestelde subsidie. Het gaat hierbij enkel om informatie waarvoor geen zienswijze gevraagd behoeft te worden.

Team Arbeidsrecht
Lisanne van Geest

Share this article