Home News Corona Coronavirus en Privacy: wat betekent dit voor de ondernemer?

Coronavirus en Privacy: wat betekent dit voor de ondernemer?

Corona ICT & Privacy
19-03-20

Mag een werkgever besmettingen registreren?

Dat ligt aan de specifieke situatie. Over het bijhouden van een lijst met (mogelijke) geïnfecteerde werknemers verschillen het AP (Autoriteit persoonsgegevens) en het EDPB (European Data Protection Board) van visie. Het AP stelt dat dit niet kan, terwijl het EDPB aangeeft dat die mogelijkheid bestaat op het moment dat dit nodig is in het kader van de bescherming van het algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid of vitale belangen.

Nu is de vraag welke van deze bovengenoemde stellingen voorrang heeft. Bij de invoering van de uitvoeringswet van de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (UAVG) heeft de Nederlandse wetgever een mogelijk beroep op het verwerken van persoonsgegevens ingedamd. Een beroep op vitaal belang heeft alleen kans van slagen op het moment dat persoon om wie het gaat, in dit geval de werknemer, niet in staat is zijn toestemming te geven. In beginsel is het registreren van besmettingen dus niet toegestaan. Dat wil niet zeggen dat niet prima te verdedigden valt dat het registeren van besmettingen noodzakelijk is om de algemene belangen c.q. een veilige werkomgeving te waarborgen.

Mag de werkgever werknemers controleren op koorts?

Waarschijnlijk niet. Volgens de AP heeft de werkgever bijna nooit het recht om te controleren op koorts omdat de werkgever niet op de stoel van de arts mag gaan zitten door conclusies te trekken over de gezondheid van de medewerkers. De werkgever kan de arbodienst of een bedrijfsarts inschakelen om te controleren op corona. Verder is het vooral belangrijk om de actuele adviezen op te volgen van de  regionale GGD en het RIVM. De regionale GGD kan in overleg met de werkgever maatregelen treffen voor op de werkvloer.

Mag de werkgever met werknemers het gesprek aangaan over Corona en de ziektesymptomen?

Nee. Op grond van de AVG mag een werkgever een werknemer niet vragen naar ziektesymptomen. Alleen de bedrijfsarts is daartoe bevoegd. Als een werknemer uit zichzelf vertelt dat sprake is van een (vermoedelijke) coronabesmetting, mag de werkgever dit niet vastleggen in de administratie, omdat de  werkgever daar geen wettelijke grondslag voor heeft.

Een werknemer is besmet met Corona. Mag de werkgever de andere werknemers daarvan op de hoogte stellen?

Nee. Het is de werkgever niet toegestaan gezondheidsinformatie van werknemers te delen met andere werknemers. Ook met toestemming van de werknemer is dit riskant omdat dit afwijkt van de hoofdregel dat werknemers in de werknemer- werkgever-verhouding geen toestemming kunnen geven.  Daarbij is ook de vraag of de werknemer haar toestemming in vrijheid heeft gegeven. Een uitzondering hierop kan worden gevormd door de situatie waarin een  werknemer zelf aan de werkgever vraagt informatie over zijn of haar gezondheid met collega’s te delen. Het is ook in dit geval niet toegestaan deze informatie te registreren. Als de werkgever vermoedt dat er sprake is van een besmetting dient de bedrijfsarts te worden ingeschakeld. De bedrijfsarts zal bepalen of er sprake is van een mogelijke besmetting en neemt zo nodig contact op met de regionale GGD. De werkgever mag wel melding maken van mogelijk besmettingsgevaar aan de overige werknemers zonder daarbij details vrij te geven waar de identiteit van de mogelijk besmette werknemer uit kunnen worden afgeleid.

Heeft u vragen of wilt u misschien over dit artikel sparren? Neem dan contact op met ons Team Privacy.

Neal Walenkamp

Share this article