News

Latest | news

06-08-2020
Linda Relouw

De Wet Franchise; wat betekent dit voor u?

De Wet Franchise is een feit en dit heeft gevolgen voor de franchise branche. De wet voorziet in spelregels, met het doel een balans te creëren tussen de belangen van enerzijds... -Read more-

05-08-2020
Nine Bennink

Uitvinderschap bij uitvindingen die zijn gemaakt met artificial intelligence

Jaarlijks worden door de internationale vereniging AIPPI Study Questions uitgezet, actuele onderwerpen waarbij wordt gezocht naar harmonisatie van wet- en regelgeving op het gebied van Intellectuele Eigendom. Nine Bennink heeft meegewerkt... -Read more-

28-07-2020
Johan den Hoed

Arts (risico)aansprakelijk voor ingebracht ondeugdelijk PIP-implantaat?

Recentelijk lag in een prejudiciële procedure bij de Hoge Raad de belangwekkende vraag voor of op artsen ingevolge art. 6:74 in verbinding met 6:77 BW (risico)aansprakelijkheid rust voor ‘productfalen’ van medische... -Read more-

Our | articles

28-07-2020
Johan den Hoed

Advocaat wél, Stichting Derdengelden niet aansprakelijk voor omleiden geld

Door de bank was onder een ‘facilities agreement’ een lening verstrekt aan een groep. Een van de leningnemers, een werkmaatschappij van deze groep, G, dreef een onderneming in de kledingbranche. Tot zekerheid voor de nakoming... lees meer

16-07-2020
Nine Bennink

Waar moet mijn webshop aan voldoen op het gebied van privacy?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van kracht. De AVG schrijft regels voor om de bescherming van privacy te waarborgen en is ook van toepassing op webshops. In deze Q&A leg... lees meer

13-07-2020
Redactie

Congratulations Helena Lysaght!

We are extremely proud of our colleague Helena Lysaght. Last Friday she graduated with honors, cum laude, at the Mr. S.K. Martens Academy, the official course for experienced lawyers in the field of intellectual property... lees meer

10-07-2020
Johan den Hoed

Overdracht vordering bank aan niet-bank bij overeenkomst van geldlening

Hoge Raad heeft nadrukkelijk oog voor de kwetsbare positie van de kredietnemer.” Onze cassatieadvocaat, mr. J. den Hoed, advocaat bij de Hoge Raad, was betrokken bij de voor banken, diverse andere spelers in de financiële sector... lees meer

1 2 3 23