Home Actueel Archief Ellende met Publicatiestukken bij de BV

Ellende met Publicatiestukken bij de BV

Archief
10-03-14

Publicatiestukken moet u elk jaar maken, dit geldt voor de meeste BV 's in ons land. Het is een versimpelde weergave van het vermogen van uw BV. Een winst en verlies rekening hoeft er niet eens in te staan. Meer publiceren mag, zoals een volledige jaarrekening, maar het hoeft niet.

Bij het opstellen van een publicatiestuk heeft u nog hulp nodig. Het publiceren van dit stuk bij de kamer van koophandel wordt vaak uitbesteed aan uw accountant of administrateur. Maar het blijft wel uw risico als dat fout gaat.

En fout gaat het nogal eens. Bij de meeste BV 's is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar. Dus boekjaar 2012 moet u publiceren voor 1 februari 2014, als voorbeeld. Een week later mag, 10 dagen ook nog wel. De Hoge Raad vindt wel dat je moet uitleggen waarom je te laat bent, maar hele zware eisen worden niet aan die uitleg gesteld, omdat dit te laat zijn algemeen wordt geaccepteerd (arrest 1 november 2013).

In een ander geval was sprake van 28 dagen te laat zijn. Op 28 februari werden publicatiestukken gepubliceerd. Excuses, zoals de enige 2 crediteuren hadden vorderingen uit eerdere jaren en die waren dus al bekend via eerdere publicatiestukken, gaan niet op. De Hoge Raad oordeelde, dat het nakomen van de publicatieplicht zo'n gewichtige verplichting van het bestuur is, dat het te laat publiceren al wijst op onbehoorlijk bestuur.

 

Maar is er dan nog ontsnappen aan? Ja, de Hoge Raad oordeelde op 12 juli 2013 dat het te laat publiceren toch kan worden toegestaan als een onbelangrijk verzuim onder bijzondere omstandigheden. Wat dan? Bij een misverstand als reden voor de vertraging van de publicatie heeft u nog een kans.

Een voorbeeld, de accountant verzorgde de publicatie altijd voor de bestuurder, tot 2003. De bestuurder wist niet beter dan dat dit ook in 2003 plaatsvond. De bestuurder die thuis de jaarrekening ontving om hem zelf te publiceren dumpte het stuk in een archiefdoos bij de andere jaarrekeningen, en was ook nog eens dyslectisch. De rechtbank vond dit een geldig excuus, het Hof Arnhem niet. De Hoge Raad geeft het verhaal nog een kans bij het Hof 's-Hertogenbosch.

In weer een ander geval oordeelde de Hoge Raad op 1 november 2013 dat het bestuur aansprakelijk is als de publicatie 6 maanden te laat is. Maar als een individuele bestuurder dat te laat zijn voor maar 3 weken heeft meegemaakt en vervolgens met pensioen gaat, dan kan hij zich verontschuldigen.

Bel met ons als u te laat bent en twijfelt!!

Deel dit artikel