Home Actueel Archief Eerste voortgangsrapportage Wet DBA

Eerste voortgangsrapportage Wet DBA

Archief
03-10-16

Op 19 september jl. heeft staatssecretaris Wiebes een tussenrapport over de voortgang van de implementatie van de wet DBA toegestuurd naar de Tweede Kamer.

Hierin geeft Wiebes zijn eerste indrukken van de invoering van de wet DBA. Wij hebben de belangrijkste punten uit de voortgangsrapportage voor u op een rij gezet.

Goedgekeurde modelovereenkomsten

Op dit moment zijn er tien algemene modelovereenkomsten beschikbaar die breed inzetbaar zijn in allerlei branches en ongeveer 50 sectorspecifieke modelovereenkomsten.
Wiebes constateert dat nog een groot aantal individuele overeenkomsten ter goedkeuring bij de Belastingdienst ligt.

Lange doorlooptijd

Wiebes merkt op dat sprake is geweest van een “niet gemakkelijke aanloopperiode”, dat het proces van de Belastingdienst inmiddels beter op orde is, maar dat het zeker nog beter kan.
De doorlooptijd van de individuele modelovereenkomsten is relatief lang en Wiebes neemt daarvoor de volledige verantwoordelijkheid. Hij heeft de Belastingdienst namelijk verzocht zich niet te beperken tot een “nee” als de overeenkomst niet wordt goedgekeurd. De Belastingdienst dient een voorlichtende en dienstverlenende rol in te nemen door aandacht te geven aan wat er wel kan en hoe het dan zou kunnen.
De Belastingdienst heeft geconstateerd dat van vele ingediende overeenkomsten, de eerste versie nog niet voldoende is, maar dat na het nodige overleg op enig moment wel het oordeel “werken buiten dienstbetrekking” kan worden bereikt. Het is wat ons betreft de vraag of die uiteindelijke overeenkomst in alle gevallen nog wel aansluit bij de uitvoeringspraktijk. 

Handhaving

Wiebes stelt dat de handhavingsstrategie van de Belastingdienst er altijd op is gericht om het gedrag van burgers en bedrijven zodanig te beïnvloeden dat zij (fiscale) regels naleven en dat ook blijven doen. Daar hoort bij dat de Belastingdienst anders omgaat met bedrijven die laten zien de (fiscale) regels te willen naleven dan hen die bewust niet naleven. In gevallen waarin de beoordeling van de modelovereenkomst nog gaande mocht zijn na 1 mei 2017, waardoor nog gerede onzekerheid bestaat, past het de Belastingdienst niet om boetes op te leggen. Dat gebeurt dan ook niet.

(Actie)punten

Wiebes sluit af door te stellen dat de komende periode in het teken moet staan van het geven van zekerheid vooraf, zodat echte ondernemers geen belemmeringen ervaren. Hij geeft hierbij de volgende (actie)punten aan.

Vanzelfsprekend houdt de praktijkgroep Flexibele Arbeidsrelaties u up to date van de verdere ontwikkelingen en passen we die voor u toe in onze praktijk. Heeft u in de tussentijd nog vragen? Neem dan contact op met Maarten Tanja of Archana Mahabiersing van de praktijkgroep Flexibele Arbeidsrelaties.

 

Deel dit artikel