Home Actueel Archief Eerlijk zullen we alles delen

Eerlijk zullen we alles delen

Archief ICT & Privacy
22-01-18

Of het verzoek nu uit Spanje, Bulgarije of Litouwen komt: telecomaanbieders móeten abonneegegevens zoals naam, adres en telefoonnummer verstrekken voor de opname in (digitale) telefoongidsen in welke andere EU-lidstaat dan ook.

In maart 2017 boog het Europese Hof van Justitie zich over een zaak die aanhangig was gemaakt  door European Directory Assistance (EDA), een Belgische telefooninlichtingendienst. EDA had Tele2, Ziggo en Vodafone in Nederland om de abonneegegevens gevraagd. De Nederlandse providers hadden dat geweigerd, waarna EDA zich tot het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) wendde. Het CBb op zijn beurt wendde zich tot het Europese Hof van Justitie om uitleg van de Europese wetgeving.

Het Europese Hof van Justitie stelde vast dat de abonneegegevens moeten worden verstrekt op basis van artikel 25 van de Universele Dienstenrichtlijn. Op grond daarvan, in samenhang met andere Europese wetgeving en beginselen, dient vrije mededinging en keuzevrijheid in de hele Europese Unie gewaarborgd te worden. Op grond van deze richtlijn mag dan ook geen onderscheid gemaakt worden tussen verzoeken van bedrijven uit de eigen lidstaat of die uit andere lidstaten. Weigering zou bovendien in strijd zijn met het algemene Europese rechtsbeginsel dat er niet gediscrimineerd mag worden, ook niet naar nationaliteit.

Het Nederlandse College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft de aanbevelingen van het Europese Hof van Justitie nu overgenomen en de uitspraak daarmee voor Nederland definitief gemaakt.

Het Europese Hof van Justitie geeft voorts aan dat Telecomaanbieders hun abonnees slechts eenmalig om toestemming hoeven te vragen, maar de formulering van dat verzoek om toestemming moet wel glashelder zijn. De toestemming van de abonnees moet in ieder geval ook betreffen het verstrekken van de abonneegegevens aan derden. Op basis van bovengenoemde uitspraken mag de toestemming niet zó zijn geformuleerd dat de abonnee alleen toestemming geeft voor het verstrekken van gegevens binnen de eigen lidstaat. Als toestemming op de juiste manier is geformuleerd, levert het uitwisselen van abonneegegevens geen strijd op met het recht op het grondrecht van bescherming van persoonsgegevens, aldus het Europese Hof van Justitie.

Deze week maakte DTG bekend te stoppen met de uitgave van de papieren telefoongids en Gouden Gids, een ontwikkeling die overal in Europa zichtbaar is. Maar dat betekent niet dat de uitspraak zijn relevantie verloren heeft. DTG past zijn dienstverlening aan op de behoefte aan digitale beschikbaarheid en biedt bijvoorbeeld een service aan waarbij mkb’ers in één keer zichtbaar zijn op dertig online netwerken, zoals Google, Facebook en Apple Maps. DTG mag daarvoor dus ook gegevens uit andere lidstaten aanvragen.

Wilt u weten of uw overeenkomsten over het delen van data voldoen aan de wettelijke voorschriften? Neem contact met ons op!

Deel dit artikel