Home Actueel Vastgoed- en Bestuursrecht Eenmaal, andermaal, maar toch niet verkocht

Eenmaal, andermaal, maar toch niet verkocht

Vastgoed- en Bestuursrecht
19-04-18

De Maarten Lutherkerk in Amsterdam, in gebruik genomen in 1937, komt in november 2014 op de markt. De Kerkenraad heeft  besloten het gebouw voor herbestemming aan te bieden. Kerkgenootschap New Song denkt de nieuwe eigenaar te worden.

De verkoopprocedure houdt in dat het College van Kerkrentmeesters gesprekken voert  met potentiële kopers en dat in die gesprekken ook aandacht zal zijn voor de (her)-bestemmingsmogelijkheden van het gebouw en de wensen van de kerkgemeente. Na een positief advies van het College van Kerkrentmeesters zal de Kerkenraad van de Stichting Evangelische Lutherse Gemeente Amsterdam(ELGA) besluiten over de verkoop aan de meest geschikte partij.

New Song is een van de potentiële kopers en de contacten verlopen aanvankelijk voorspoedig. New Song wil wel graag exclusiviteit in de periode dat de mogelijkheden tot koop onderzocht worden. Verkoper ELGA laat weten dat exclusiviteit afhankelijk van de concrete voorwaarden bespreekbaar gemaakt kan worden, maar dat daarvoor altijd goedkeuring van de Algemene Kerkenraad nodig is.

Na enkele gesprekken wordt de predikant van New Song uitgenodigd om een presentatie te komen geven over zijn plannen met betrekking tot (onder meer) de Maarten Lutherkerk. Na de presentatie kan hij schriftelijk en ondertekend een bieding inleveren en vier weken na de presentatie zal de Kerkenraad bekend maken met welke partijen ze verder het verkoopproces in wil.

Maar vier weken na de presentatie krijgt New Song een mail van de makelaar dat het College van Kerkrentmeesters besloten heeft om de verkoop en de uitgifte erfpacht van de bijbehorende ondergrond voor het moment ‘on hold’ te zetten, met als voornaamste reden dat nog onvoldoende duidelijkheid bestaat over het tijdstip wanneer het kerkgebouw leeg opgeleverd kan worden wegens een aantal lopende verplichtingen.

Drie maanden later komt het gebouw alsnog in de verkoop, onder gewijzigde omstandigheden. New Song krijgt opnieuw een mail van de makelaar met de vraag of ze het bod dat ze eerder deden, gestand willen doen. Opnieuw komt een verkoopproces op gang en er vinden gesprekken plaats tussen ELGA en New Song, maar opnieuw eindigt het proces voor New Song in een teleurstelling. In december krijgt New Song het bericht dat op hoog niveau besloten is de verkoop te staken, vanwege te grote interne onrust.

Volgens New Song was sprake van een verkoopovereenkomst en het genootschap wil  dat de rechter ELGA veroordeelt tot nakoming van die (ver)koopovereenkomst en levering van de Maarten Lutherkerk voor de overeengekomen koopprijs.

Maar de rechtbank oordeelt anders. Uit e-mailcorrespondentie tussen partijen blijkt volgens de rechter niet dat ELGA akkoord is gegaan met het bod van New Song. Integendeel, in deze e-mails wordt uitdrukkelijk het voorbehoud gemaakt dat de uiteindelijke gunning van de kerk afhankelijk is van goedkeuring door de Kerkenraad. Volgens New Song had de makelaar ook mondelinge toezeggingen gedaan, maar de rechter vond dat ELGA, als dat al het geval geweest was,  daar niet aan gehouden kon worden. De opdracht aan een makelaar tot verkoop houdt nog niet in dat hij ook namens de opdrachtgever mag verkopen. Geen koop, geen kerk.

Wilt u onduidelijkheden in een koop- of verkoopproces vermijden? Neem dan vooral contact met ons op!

Team Vastgoed
Theo Roest

 

Deel dit artikel