Home Actueel Archief Een verbouwing bij de buren: over onrechtmatige hinder en overlast

Een verbouwing bij de buren: over onrechtmatige hinder en overlast

Archief
04-01-17

Natuurlijk moeten we met ruim zeventien miljoen inwoners in een klein land als Nederland het één en ander van elkaar kunnen verdragen, maar toch zijn er maar weinig dingen zo vervelend als een verbouwing bij de buren die maar door- en door lijkt te gaan, zonder uitzicht op licht aan het einde van de tunnel. Daarom begonnen de eisers in de procedure die aan de Rechtbank Noord-Holland werd voorgelegd dan ook een kort geding procedure. Wat de aanleiding was en hoe deze procedure voor de buren afliep, leest u in deze blog.

Overlast door verbouwing bij de buren

De eisers in deze zaak woonden heerlijk rustig op een woonboerderij. De naastliggende woonboerderij stond al sinds 2002 leeg, totdat gedaagden de woonboerderij in 2010 kochten. In 2013 zijn gedaagden begonnen met sloopwerkzaamheden en een jaar later begonnen ze met bouwwerkzaamheden. Het grootste deel van de sloop- en bouwwerkzaamheden werd door gedaagden zelf uitgevoerd. In 2015 waren gedaagden nog steeds bezig met de werkzaamheden en hebben eisers gedaagden benaderd. Eisers wilden graag nadere afspraken maken om de overlast die zij ondervonden zoveel mogelijk te beperken. Gedaagden wilden daar echter niet aan mee werken.

Advocaat ingeschakeld om overlast buren te beperken

Aangezien gedaagden geen afspraken wilden maken en onverminderd dag in dag uit, weekend in en weekend uit, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, werkzaamheden bleven uitvoeren, zagen eisers zich genoodzaakt om een advocaat in te schakelen. Gedaagden reageerden echter niet op de brief van de advocaat en bleven doorgaan met hun werkzaamheden. Eisers zijn dan ook een kort geding procedure begonnen om op die manier zo spoedig mogelijk een uitspraak te krijgen van de rechter.

Kort geding procedure in verband met verbouwing en overlast

Volgens de rechter was het enkele feit dat de uitvoering van een verbouwing overlast voor omwonenden veroorzaakte, onvoldoende om die verbouwing op grond van onrechtmatige hinder te laten verbieden, ook niet als deze verbouwing langere tijd duurde. Of van onrechtmatige hinder sprake was, was volgens de rechter afhankelijk van de aard, de ernst en de duur van de hinder en de daardoor veroorzaakte schade in verband met de verdere omstandigheden van het geval. De rechter is vervolgens ingegaan op het standpunt van eisers. Eisers wilden dat gedaagden zouden gaan werken volgens een planning en dat gedaagden een professioneel bedrijf zouden inschakelen, zodat voor eisers inzichtelijk zou worden wat zij verder nog aan overlast zouden kunnen verwachten. Dit zou er ook voor moeten zorgen dat de verbouwing, die al twee jaar bezig was, niet nog langer zou uitlopen dan redelijkerwijs nodig was. Gedaagden waren tot nu toe volledig hun eigen gang gegaan en namen klachten van eisers volstrekt niet serieus, waardoor het hele project voor eisers zeer belastend en hinderlijk werd.

Zaak aangehouden voor mogelijke schikking

Nadat de rechter aan gedaagden heeft voorgehouden hoe de gang van zaken door eisers werd ervaren, is de zaak aangehouden. De rechter heeft gedaagden voorgesteld om met een indicatieve planning te komen, om zo zekerheid te bieden voor eisers. Ook hier bleken gedaagden echter niet toe bereid te zijn. Gedaagden wilden geen afspraken maken over de verbouwing en de rechter moest dus een vonnis wijzen. De rechter heeft geoordeeld dat gedaagden misbruik hebben gemaakt van eigendomsrecht

Misbruik van eigendomsrecht

De rechter vond dat dat er door het gedrag van gedaagden, en het feit dat zij zich al twee jaar op die manier gedroegen, sprake was van misbruik van eigendomsrecht. De rechter heeft daarover geoordeeld:

Het staat gedaagden, als gezegd, als eigenaar vrij om de bouwactiviteiten uit te voeren die zij nodig achten om hun perceel te brengen in de staat die zij wenselijk achten, ook indien die activiteiten hinder voor omwonenden veroorzaken. Zij hebben als eigenaar ook de nodige vrijheid om dat te doen in de fasering die zij nodig achten en met het tempo dat zij adequaat achten en eveneens om onderdelen in zelfwerkzaamheid uit te voeren. Maar zij overschrijden een grens indien zij, ook na twee jaar, weigeren in te gaan op redelijke verlangens van omwonenden om door middel van afspraken omtrent uitvoering en tempo en zorg voor de gerechtvaardigde belangen van die omwonenden enige zekerheid te verkrijgen dat die niet nog jaren in de ellende blijven zitten.

Vorderingen eisers deels toegewezen

De rechter heeft gedaagden onder andere verboden om in het weekend, dat wil zeggen van vrijdagavond 19.00 uur tot maandagochtend 08.00 uur, werkzaamheden uit te voeren die voor eisers waarneembaar geluid veroorzaken. Verder heeft de rechter gedaagden verboden om vanaf een maand na betekening van het vonnis door een deurwaarder bouwwerkzaamheden uit te voeren, tenzij gedaagden een planning hebben gedeeld die aangeeft wanneer het bouwproject casco gereed is en wanneer de inpandige afbouw volledig klaar is. Bij overtreding van deze  veroordelingen zijn gedaagden aan eisers een dwangsom van € 200,– per overtreding per dag verschuldigd.

Advies hinder of overlast buren

Hoewel buren dus het een en ander van elkaar moeten dulden, kan er dus toch sprake zijn van onrechtmatige hinder of misbruik van eigendomsrecht. Als u daar vragen over heeft, kunt u contact met mij opnemen.

 

Deel dit artikel