Home Actueel Archief Een gebrek? Wat nu?

Een gebrek? Wat nu?

Archief
18-01-11

In de praktijk ontstaan tussen huurder en verhuurder vaak problemen op het moment dat er iets mis is met het gehuurde, een “gebrek”, zoals een lekkend dak, een kapotte CV ketel, geluid- of stankoverlast of een aangetaste vloer.

 


Iedere omstandigheid waardoor het huurgenot van de huurder wordt aangetast is voor hem een grond voor een aanspraak tegen de verhuurder, tenzij die omstandigheid aan hem zelf te wijten is. In het geval dat het dak lekt omdat de huurder niet heeft voldaan aan zijn plicht tot onderhoud, dan kan huurder de verhuurder hiervoor niet aanspreken.

Welk onderhoud voor welke partij komt, zal moeten blijken uit de huurovereenkomst. Hebben partijen daarover niets opgenomen, dan zijn de kleine herstellingen voor de huurder. Het moet gaan om herstellingen die door de gemiddelde handige huurder, zonder al te veel kosten of specialistische kennis kunnen worden verricht.

Er is een gebrek, wat nu? De huurder moet de verhuurder hiervan op de hoogte stellen en vragen om het gebrek binnen een redelijke termijn te verhelpen. Als de verhuurder stil blijft zitten, dan kan de huurder zijn huurbetaling (in redelijkheid) opschorten, maar hij moet dit wel bij verhuurder melden. De huurder kan het gebrek ook zelf verhelpen en de (redelijke) herstelkosten in mindering op de huurprijs brengen. Ten slotte kan de huurder ook kiezen voor een gerechtelijke procedure waarin hij aanspraak maakt op een lagere huurprijs.

De verhuurder is overigens niet altijd verplicht tot het verhelpen van het gebrek. Hij hoeft niets te doen als herstel onmogelijk is, als dit uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van hem te vergen zijn, of als het gaat om een gebrek dat op grond van de wet of de huurovereenkomst voor rekening van de huurder komt.
 

Deel dit artikel