Home Actueel Archief Een concurrentiebeding met wereldwijde werking: geoorloofd of niet?

Een concurrentiebeding met wereldwijde werking: geoorloofd of niet?

Archief
01-05-14

Nu de zomervakantie nadert, worden er steeds meer hotels geboekt via Booking.com. Booking.com, in 1996 door een Nederlander opgericht, is inmiddels uitgegroeid tot wereldleider in online reserveringen van accommodaties, waar dagelijks 625.000 kamernachten worden gereserveerd (bron: Booking.com). Helaas voor de (inmiddels ex-)werknemer tegen wie een zaak werd aangespannen door Booking.com. De Rechtbank Amsterdam heeft zich namelijk over de vraag gebogen of het tussen deze werknemer en Booking.com overeengekomen concurrentiebeding met wereldwijde werking geldig is. Deze vraag is bevestigend beantwoord. Dat een concurrentiebeding met wereldwijde werking echter geoorloofd is, is uitzonderlijk.

 

In een arbeidsovereenkomst wordt door werkgevers vaak een concurrentiebeding opgenomen. Een concurrentiebeding kan inhouden dat de werknemer na afloop van de arbeidsovereenkomst niet een soortgelijk of aanverwant bedrijf als dat van de werkgever mag voeren en/of dat het de werknemer niet is toegestaan om bij een concurrent in dienst te treden. Met een concurrentiebeding wordt de werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst dus beperkt in zijn vrijheid van arbeidskeuze.

 

Voor het overeenkomen van een geldig concurrentiebeding is vereist dat deze schriftelijk is overeengekomen en dat deze is aangegaan met een meerderjarige werknemer. Het is dus niet verplicht om een geografische beperking in een concurrentiebeding op te nemen. Daarnaast kent de wet geen beperking voor de tijdsduur die een concurrentiebeding mag hebben. Of een concurrentiebeding redelijk is, wordt door de rechter beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval en na het afwegen van alle belangen.

 

De zaak waarin de Rechtbank Amsterdam uitspraak heeft gedaan, betreft een concurrentiebeding dat geldig is overeengekomen tussen een (inmiddels ex-)werknemer en Booking.com. Dit concurrentiebeding houdt kort gezegd in dat het deze werknemer niet is toegestaan om bij een ander onlinehotelboekingsbedrijf in dienst te treden voor de duur van een jaar na afloop van de arbeidsovereenkomst.

 

Tijdens zijn dienstverband bij Booking.com is de werknemer via LinkedIn benaderd door een concurrent van Booking.com. Uiteindelijk heeft de werknemer zijn dienstverband bij Booking.com per 1 maart 2014 opgezegd en is hij per 1 april 2014 bij deze concurrent in dienst getreden. In kort geding heeft Booking.com onder andere gevorderd dat de werknemer, die cruciale kennis heeft van Booking.com, zich moet houden aan het tussen hen overeengekomen concurrentiebeding. De werknemer heeft zich op het standpunt gesteld dat het concurrentiebeding te ruim geformuleerd is.

 

De rechter heeft geoordeeld dat de omstandigheid dat het concurrentiebeding wereldwijde werking heeft, het concurrentiebeding in dit geval niet onnodig ruim maakt. Immers, het online boeken van hotels kan vanaf iedere plek op de wereld gebeuren en Booking.com opereert wereldwijd. Volgens de rechter wordt de werknemer voorts niet onredelijk in zijn vrijheid beperkt om elders te gaan werken. De werknemer mag namelijk voor ieder bedrijf gaan werken, tenzij het een onlinehotelboekingsbedrijf, zoals Expedia, betreft. Het belang van Booking.com bij handhaving van het concurrentiebeding weegt in dit geval – vanwege het wereldwijd opereren van Booking.com – zwaarder dan dat van de werknemer, aldus de rechter.

 

Kortom, een werknemer kan – al dan niet via een procedure – aan een geldig overeengekomen concurrentiebeding worden gehouden indien het belang van zijn werkgever zwaarder weegt dan zijn eigen belang. Dat dit een concurrentiebeding met wereldwijde werking kan zijn, is uit deze uitspraak gebleken. Het betreft echter een uitzondering, zodat niet te snel moet worden aangenomen dat een concurrentiebeding met wereldwijde werking in stand kan blijven.

 

Let op: na de invoering van de nieuwe Wet Werk & Zekerheid zullen de regels met betrekking tot het concurrentiebeding wijzigen. Per 1 juli 2014 wordt een concurrentiebeding bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten verboden, tenzij de werkgever gemotiveerd zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen aangeeft.

 

Heeft u vragen over het concurrentiebeding? Neem dan contact op met de praktijkgroep Arbeidsrecht.

 

Uitspraak: Rechtbank Amsterdam d.d. 7 maart 2014

Vindplaats: ECLI:NL:RBAMS:2014:1404

Deel dit artikel