Home Actueel Archief Een BKR-registratie bij optie tot roodstand?!

Een BKR-registratie bij optie tot roodstand?!

Archief
19-10-16

Vanaf 1 december 2016 worden de regels met betrekking tot een verplichte BKR-registratie aangescherpt.

Banken zullen vanaf dat moment ook kleine, kortlopende kredieten melden bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). Dit betekent dat kredieten van € 250,- of hoger met een looptijd van één maand gemeld zullen worden. Daarnaast zal u een positieve registratie krijgen bij de mogelijkheid tot roodstand. Wat betekenen de wijzigingen voor u?

Negatieve registratie

Op dit moment worden kredieten, bijvoorbeeld roodstand met een minimale hoogte van € 500,- en een looptijd van drie maanden of langer, geregistreerd bij het Centraal Krediet Informatiesystemen (CKI). Vanaf 1 december 2016 zal dit meldingsbedrag worden verlaagd naar € 250,- en zal de looptijd worden teruggebracht naar slechts één maand. Dit heeft tot gevolg dat u veel eerder kunt worden geconfronteerd met een negatieve BKR-registratie dan op dit moment het geval is.

Een BKR-registratie kan een blokkade vormen voor onder meer het verkrijgen van een hypotheek of het aangaan van een ander soort krediet. Een negatieve registratie blijft in beginsel vijf jaar staan, nadat het krediet is afgelost. 

Positieve registratie

Naaste de negatieve BKR-registratie, heeft het nieuwe beleid ook gevolgen voor een eventuele positieve BKR-registratie.  De mogelijkheid tot roodstand wordt vanaf 1 december gezien als een krediet en moet om die reden door de banken gemeld worden bij het BKR. Dit levert u een positieve registratie op. Of u op dat moment daadwerkelijk rood staat, of in het verleden heeft gestaan, maakt geen verschil.

Een positieve registratie zal u in beginsel niet hinderen bij het verkrijgen van een hypotheek, maar kan wel invloed hebben op het maximaal te lenen bedrag. U doet er goed aan om voor uzelf inzichtelijk te maken op welke lopende rekeningen roodstand mogelijk is en of u daar wel behoefte aan heeft.

Verwijderen van de registratie

Mocht u helaas toch geconfronteerd worden met een negatieve BKR-registratie, dan zijn er nog mogelijkheden om deze te laten verwijderen. Het kan zijn dat de registratie niet op de juiste wijze tot stand is gekomen of gelet op de belangenafweging niet (meer) gerechtvaardigd is. Wilt u laten nagaan of daarvan sprake is? Neemt u dan contact op met de praktijkgroep BKR-registraties. Wij helpen u hier graag bij.

 

Deel dit artikel