Home Actueel Archief Dynamiet Nederland wint kort geding tegen Stichting BKR

Dynamiet Nederland wint kort geding tegen Stichting BKR

Archief
03-12-15

Op 27 november jl. heeft de Rechtbank Den Haag Stichting BKR in het ongelijk gesteld in de kortgedingprocedure die zij tegen Dynamiet Nederland was gestart.

Dynamiet Nederland is een bemiddelingsbureau dat consumenten helpt bij het verwijderen van hun BKR registraties. Volgens Stichting BKR zou Dynamiet Nederland zich schuldig maken aan misleidende reclame en merkinbreuk. Wat speelde hier? Hoe zit het precies met het verwijderen van (negatieve) BKR registraties en waarom kreeg Dynamiet Nederland terecht van de voorzieningenrechter gelijk?

BKR-registraties

Als een consument een krediet afsluit, is de kredietverstrekker verplicht om hiervan dit te registreren in het CKI: het Centraal Krediet Informatiesysteem. Wanneer er onverhoopt een betalingsachterstand ontstaat, kan de kredietverstrekker bepaalde codes aan deze registratie toevoegen, zoals code A (Achterstand), B (Bijzonderheid, zoals een afboeking) of code H (Hersteld). Als gevolg van een dergelijke ‘negatieve’ codering, kan de consument gedurende vijf jaar in veel gevallen geen nieuwe kredieten meer afsluiten.

Soms is er aanleiding om dergelijke BKR-registraties te verwijderen. Zo kan een registratie onterecht zijn; het krediet staat bijvoorbeeld op de verkeerde naam, of er is helemaal geen betalingsachterstand geweest. Maar onder omstandigheden kan er ook aanleiding zijn om terechte registraties te verwijderen. Daarvan is sprake als het niet (langer) redelijk is dat de registratie in het CKI is opgenomen. Op grond van het Santander-arrest van de Hoge Raad is het mogelijk om dergelijke terechte registraties te verwijderen als een belangenafweging in het voordeel van de consument uitvalt.

Geschil tussen Stichting BKR en Dynamiet Nederland

Consumenten zijn in veel gevallen niet op de hoogte van deze mogelijkheid. Dynamiet Nederland is een juridische dienstverlener die consumenten hierbij helpt en bemiddelt bij het laten verwijderen van negatieve BKR registraties. Om haar diensten te promoten, adverteert zij onder andere middels een Adwords campagne en op radio en social media. Stichting BKR was het niet eens met de wijze van adverteren van Dynamiet Nederland. Volgens Stichting BKR suggereerde Dynamiet Nederland met een advertentietekst als “BKR-registratie verwijderen?” dat zij alle registraties zelf kon verwijderen. Daarmee zou Dynamiet Nederland de consument misleiden, aldus Stichting BKR, omdat alleen kredietverstrekkers alleen onterechte registraties zouden kunnen verwijderen. Bovendien werd Dynamiet Nederland verweten dat zij inbreuk maakte op de merkrechten van Stichting BKR omdat sprake zou zijn van oneerlijk gebruik in de handel.

Vonnis van de voorzieningenrechter

Stichting BKR ving echter bot. Van misleiding is volgens de voorzieningenrechter geen sprake:

“In reclame-uitingen wordt gewoonlijk gebruik gemaakt van korte, compact geformuleerde zinnen die de ken van hetgeen de reclamemaker wil communiceren weergeven. De (..) consument is hiermee bekend en zal (..) de stelling van Dynamiet dat zij (terechte en onterechte) BKR-registraties kan verwijderen niet opvatten in die zin dat Dynamiet zelf die handelingen verricht die voor de daadwerkelijke verwijdering noodzakelijk zijn.”

Ook ten aanzien van het discussiepunt over het kunnen verwijderen van terechte registraties stelde de voorzieningenrechter Dynamiet Nederland in het gelijk. Stichting BKR stelde zich namelijk op het standpunt dat registraties die na een belangenafweging verwijderd dienen te worden, met terugwerkende kracht onterecht worden, en niet meer aangeduid mogen worden als ‘terechte registratie’. Daar ging de rechter niet in mee:

“Van een terechte registratie kan worden gesproken indien op het moment dat deze registratie voor het eerst plaatsvond werd voldaan aan de daaraan gestelde criteria. Onbetwist is dat het mogelijk is dat een latere belangenafweging ertoe leidt dat een dergelijke registratie alsnog wordt verwijderd (…) het daarvoor kernachtig gebruiken van de uitdrukking “terechte BKR-registratie verwijderen” acht de voorzieningenrechter niet misleidend.”

Ten slotte werd ook het beroep op merkinbreuk afgewezen. Stichting BKR erkende dat Dynamiet Nederland het teken ‘BKR’ refererend mocht gebruiken om aan te duiden waar haar dienstverlening op ziet, maar vond dat haar merk – gezien  de vermeende misleidende reclame – in de gegeven omstandigheden niet met loyaliteit aan de merkhouder (Stichting BKR) werd gebruikt. Omdat er geen sprake was van misleidende reclame, slaagde ook het beroep op merkinbreuk niet, aldus de voorzieningenrechter:

Aangezien hiervoor is overwogen dat van misleidende reclame geen sprake is, kan het beroep van BKR op haar merkrechten haar daarom evenmin baten”.

Kortom: een mooie overwinning voor Dynamiet Nederland en een duidelijke bevestiging van de rechter dat zowel onterechte als terechte BKR-registraties weldegelijk met bemiddeling van Dynamiet Nederland verwijderd kunnen worden. 

 

Deel dit artikel